Årets Mentor 2023: Maria Svensson Wiklander

Motivering:
”Genom ett djupt engagemang, med mycket glädje och stöd, genom att generöst dela med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk, så har hon inspirerat till ett mindset som kommer bära adepterna in i framtiden. Med en blandning av utmanande frågor och vägledande råd så har adepterna stärkts både som personer och som företagare, och med sitt företag står de rustade att bidra till ett mer hållbart och välmående samhälle.”