Boxon om sitt partnerskap med NyföretagarCentrum Skåne Nordväst

2022 har familjeföretaget Boxon funnits i 90 år och Anders Yllfors är tredje generationen som är aktiv i bolaget. Anders har arbetat som VD från 1997 men har sedan våren 2021 lämnat över stafettpinnen och är numera arbetande styrelseordförande. Boxon har varit partner till NyföretagarCentrum i drygt 15 år och Anders har suttit med i styrelsen under en period. Han är väl bekant med uppdraget att få fler företag att engagera sig som partners och att få de som verkligen kan dra nytta av NyföretagarCentrums arbete, att bidra ännu lite mer.  

– Redan på den tiden jag satt i styrelsen var utmaningen att få medel och pengar att bedriva den här verksamheten och för mig var det en gåta att inte fler var engagerade och bidrog mer. Det är en fantastik verksamhet som under alla år bedrivits av eldsjälar och speciellt just nu. Vi hade hårda diskussioner om det redan på den tiden, berättar Anders Yllfors.  

För Anders känns det angeläget att öka kunskapen om värdet av att vara partner och att bidra till den viktiga verksamheten som NyföretagarCentrum bedriver. Största anledningen till att Boxon är partner handlar om att bolaget är byggt av entreprenörer och fortfarande har mycket entreprenörsanda kvar. 

– Därför vill vi vara med och supporta det och när tiden inte räcker till för att göra det själv är det rätt naturligt att man supportar en organisation som arbetar med precis det. Som bygger framtida bolag, framtida entreprenörer och ser till att de får en bra start. Det är det huvudsakliga skälet till vårt engagemang. Sedan tycker jag att det är viktigt att vi som företag bidrar och stödjer i närregionen. Att vi tar ett solidariskt ansvar genom att hjälpa till när det gäller t ex integrationen. Där nyföretagande bidrar genom att skapa sysselsättning och en bra integration av nysvenskar, som ofta är entreprenörer och kommer från den miljön, fortsätter Anders. 

Ensam är inte stark 

Anders pratar även om hur viktigt det är att få möjlighet att starta sitt bolag på rätt sätt och att det är en viktig del som NyföretagarCentrum bidrar till genom att säkerställa att entreprenören får stöd i en utmanande situation och där det krävs mycket mod. 

– Gör man sitt jobb innan har man mycket bättre förutsättningar att lyckas och där tror jag NyföretagarCentrum bidrar jättemycket.  NyföretagarCentrum bidrar till att skapa det där livskraftiga nyföretagandet och entreprenörsandan. De har en naturlig plats i de sammanhang som rör företagande och det borde vara naturligt att kommuner och alla andra intressenter tar med NyföretagarCentrum i matchen, summerar Anders. 

3 starka argument för ett partnerskap med NyföretagarCentrum 

  1. Bidrar till livskraftigt nyföretagande i närregionen 
  2. Payback, större bolag kan göra något för att betala tillbaka till communityn 
  3. Drar sitt strå till stacken för att skapa en bra integration och sysselsättning i regionen 

Anders tre råd till blivande entreprenörer 

  • Våga ta hjälp och fråga om råd 
  • Ha en stor portion mod och våga ta steget 
  • Gör det på rätt sätt från början så är det mer troligt att du lyckas med din företagsresa. 

Om Boxon  
Boxon finns i Norden, Europa och Asien. Huvudkontoret är i Helsingborg, Sverige. Boxon har 260 anställda och omsätter ca 1,4 miljarder SEK.  

Boxon är ett förpackningsbolag, och erbjudandet bygger på fyra delar –Förpackningslösningar, Etiketter & Spårbarhet , Maskiner & Utrustning samt Tjänster. 

De fokuserar i första hand på kunder inom industri-, handels-, logistik- och fordonsindustrin som söker en långsiktig och värdeadderande affärspartner. 

Boxon arbetar aktivt med CSR och har belönats med Ecovadis Gold Medal för sitt miljöarbete.   

Läs mer på https://www.boxon.se/