Vår roll är att hitta mötesplatser där företagarna kan få hjälp

Teodor Isaksson arbetar som Näringslivskoordinator i Svalövs kommun sedan november 2022 och näringslivsansvarig är Fredrik Kocon. De arbetar sedan en tid med konceptet mötesplatser vilket kan vara en fysisk plats men även ett sätt för människor att mötas.

–Det är genom samarbete och samverkan som vi når utveckling. Företagandet i Svalövs kommun är unikt i och med att det är en väldigt stor del som sysslar med lantbruk och näringar kopplat till det, runt 15% mot 2–3% på nationell nivå. Det är mycket livsmedelsproduktion, växtförädling och metallproduktion i vår kommun, berättar Teodor Isaksson.

Många av företagen i kommunen är mindre eller mellanstora men det finns också ett par riktigt stora företag. Dessutom finns det ganska mycket hobbyverksamhet i Svalöv. Något som delvis är drivet av en stark inflyttning av personer från närliggande större städer. Personer som jobbar hemma och som driver i någon form av hobby eller företagsverksamhet vid sidan av sitt arbete. På sikt tror Teodor att dessa hobbyverksamheter kan utvecklas och bli en stark grogrund till nya konstellationer med nya typer av verksamheter och kombinationer.

–Det är en spännande utvecklingsväg. Det blir mer härodlat och man värdesätter den lokala produktionen vilket är kul utifrån det historiska perspektivet att det alltid varit en jordbruks- och lantbrukskommun. Det blir ett passande komplement i den kontexten, säger Teodor.

NyföretagarCentrums rådgivning till företagarna är en del av den vägledning som erbjuds ute i de 6 centralorterna i Svalövs kommun.

–För utvecklingen av både nya och etablerade företagare, är det väldigt viktigt att man kan få den hjälpen man behöver vid rätt tidpunkt. I det sammanhanget blir aktörer som NyföretagarCentrum ett naturligt tillskott. Jag tror mycket på att titta på varje individuellt företags utmaningar och driva utvecklingen därifrån. Även om vissa regler är gemensamma blir det ofta någon form av specialanpassning för det enskilda företaget, förtydligar Teodor.

Teodor ser även NyföretagarCentrum som en av deras mötesplatser och där vi, genom vårt partnerskap, kan hjälpa företagen med allmänna eller specifika frågor.

–Ni har både mentorer och andra stöttande funktioner som kan hjälpa till och de här funktionerna kan företagen möta och utvecklas utifrån. Det är där saker och ting kan hända. Jag ser också att vi kan inkludera NyföretagarCentrum i några av våra andra mötesplatser, det kan vara t ex event eller att man kan ses på olika platser. Ni är en del i verksamheten och att ni finns med naturligt längs vägen gör att det blir lätt att hänvisa saker till varandra.

–För oss handlar det om mål och syfte, strukturen och huvudaktiviteterna och att vi ser till att finnas där för företagen längs vägen och att ta hjälp med de sakerna som vi själv inte kan uppfylla fullt ut. Vi sitter mitt emellan och i vår roll är det bra att försöka hitta mötesplatser där företagarna kan få hjälp, avslutar Teodor.

Svalövs kommun
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge i Öresundsregionen – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer finns. Svalövs kommun är lika stor till ytan som Helsingborgs kommun men med en tiondel av invånarantalet, här bor cirka 14 500 invånare.