Swedbank: Det lönar sig att komma väl förberedd till banken

I presentationsserien med våra viktiga partners har turen kommit till Swedbank, vars vision är att de vill vara med och skapa ett samhälle som är sunt och hållbart. Det låter som ljuv musik att höra Helén Holm uttala visionen. Helén Holm arbetar vid kontoret i Helsingborg – Höganäs och är ansvarig för företagskunderna där, de som omsätter 10-100 miljoner, och hon leder en grupp med 8-9 personer. Helén har jobbat länge på banken men är relativt ny i Helsingborg – Höganäs.
– Visionen att ge både privatpersoner och företagare möjlighet att skapa en bättre framtid på olika sätt är väldigt viktigt för oss och vi vill försöka göra det enkelt. Det är Swedbanks mål och vi har fokus på hållbarhet i många olika former, berättar Helén Holm entusiastiskt.

En annan viktig del i bankens verksamhet är det som kallas Swedbank i samhället, som inte är traditionell bankverksamhet, men som ändå handlar om ekonomi. Det kan vara föreläsningar i skolor, idrottsföreningar eller att stötta olika projekt.

Partnerskapet mellan Swedbank och NyföretagarCentrum sträcker sig långt tillbaka.
– Det är viktigt för oss på Swedbank att när vi gör något så vill vi göra det långsiktigt. NyföretagarCentrum är också en del i att möjliggöra nyföretagande och för människor att starta sitt eget företag, vilket är helt i linje med våra egna tankar. Att företagaren får jobba tillsammans med NyföretagarCentrum är jättebra eftersom de ger företagen en bra förberedelse och belyser risker och svårigheter så man får tänka igenom allt ordentligt. Det blir en bra grund när de sedan kommer till oss, för har man varit hos NyföretagarCentrum har man gjort den resan och verkligen tänkt till. Det hjälper såklart oss att ta företaget vidare på det ekonomiska planet, med tjänster och det finansiella om man behöver lån eller något annat från oss. Man är ofta väldigt entusiastisk som nystartad och vill inte gärna se baksidan som alltid finns, så där gör NyföretagarCentrum ett jättebra jobb med att belysa det. Det underlättar verkligen för oss när man som företagare har gjort ett bra förarbete, understryker Helén.

Helén hoppas även att Swedbank och Nyföretagarcentrum gemensamt ska kunna utveckla och förfina vilka krav banken ytterligare ska ställa på företagarna framöver. Just eftersom att vara förberedd på så mycket som möjligt både underlättar uppstarten hos banken enormt men även ökar förutsättningar för det nya företagets överlevnad, vilket gynnar alla parter. Helén berättar att många gånger har man som blivande företagare kommer till banken direkt utan att riktigt tänkt igenom allt. Det händer därför att banken skickar kunder till NyföretagarCentrum som får gå igenom affärsplanen och de ekonomiska förutsättningarna ett varv först innan banken kan göra sin bedömning.
-Det känns trygg för oss att en annan part som vi litar på och som har annan specialistkunskap än vi själva gått igenom och tittat på planerna samt gett klartecken att det går bra att gå vidare, förklarar Helén.

På Swedbank är det flera personer som på olika plan är aktiva och arbetar med nyföretagare och därför blir det också viktigt att hålla samarbetet med NyföretagarCentrum aktuellt kontinuerligt. Bl a har Swedbank haft en plats i styrelsen.
-NyföretagarCentrum är en viktig part för att få igång nyföretagandet. Ja, inte bara att få igång utan även att utveckla de företagare som varit igång ett tag och fånga upp dem igen när verksamheten kommit en bit på vägen. Det är kul med nyföretagande, ni på NyföretagarCentrum främjar det och det gör vi på Swedbank också, summerar Helén Holm.

Fördelar med att vara partner
Helén Holm poängterar att NyföretagarCentrum är ett viktigt lokalt nätverk och som partner bidrar man till tillväxt och företagande i regionen och det känns viktigt oavsett om du driver ett nystartat företag eller inte.
-Har du ett företag så är det ett jättebra sätt att kunna ge tillbaka lite. Det är väldigt värdefullt.

Att delta på fysiska träffar, som förhoppningsvis snart kan återupptas igen, är en annan viktig aspekt av partnerskapet. Under åren har Swedbank gjort mycket gemensamt med NyföretagarCentrum, bland annat gemensamma kundaktiviteter. Att ha gemensamma aktiviteter gynnar alla parter förklarar Helén.
-Det är väldigt värdefullt för oss när vi kan ge ett mervärde till våra kunder och få bjuda in NyföretagarCentrum för att prata om företagande.

Heléns 3 bästa tips till nya företagare

  • Genomarbeta din affärsplan ordentligt, ta gärna hjälp av NyföretagarCentrums rådgivare innan du besöker din bank.
  • Tänk på slutanvändaren, du kan ha en bra och kul idé men det finns kanske ingen kundgrupp. Så tänk hela vägen.
  • Se till att du har ett bra startkapital från början. Saker kostar även om du tänker att du kan starta upp billigt. Det kan ta tid innan dina första intäkter kommer. Har du inte den ekonomiska uthålligheten är det tyvärr så att många fallerar.

Fakta Swedbank Helsingborg – Höganäs
På Swedbanks kontor i Helsingborg och Höganäs jobbar ca 60 personer. De hjälper kunder med allt från ”vardagstjänsterna” till bolån, pensionsgenomgångar, placeringsrådgivning både lite enklare och mer avancerade. Swedbank har Private Banking, försäkringsrådgivning och jobbar med företagskunderna från det nystartade bolaget till midcorpbolaget inom alla branscher.

För företagskunder finns finansiella tjänster inom det mesta. Swedbank erbjuder två paketlösningar, Bas eller Plus som man väljer utifrån de behov företaget har.

På Swedbanks hemsida finns mycket information om nyföretagande, steg för steg i uppstarten och sedan information kring de olika tjänster som finns.