Partnerskap bygger på samverkan

Helsingborgs stad är en långvarig partner till NyföretagarCentrum och sedan drygt tre år tillbaka är Annette Melander Berg stadens näringslivsdirektör. Annette berättar att staden generellt arbetar med flera olika partners för att de som stad inte är bäst på alla saker utan behöver partners som jobbar tillsammans med dem för att leverera på en massa uppdrag som är stadens. Där ingår att stötta nyföretagandet i kommunen.

-Partnerskap bygger på samverkan. Staden är inte bäst på att ge råd till människor som vill starta nya företag, där har NyföretagarCentrum den bästa kompetensen. Däremot ligger det i stadens och näringsliv- & destinationsutvecklings uppdrag att jobba för att Helsingborg ska vara en stad där det är bra att starta, driva och utveckla företag. När det gäller att stötta nyföretagandet är NyföretagarCentrum den bästa partnern att liera sig med. Vi tror inte att vi är bäst på allt själva och därför vill vi gärna vara partner med NyföretagarCentrum, säger Annette Melander Berg.

Annette berättar vidare att de är noga med att det ska kunna gå att koppla partnerskapet till de strategier som finns i näringslivsprogrammet och de ser att avtalet med NyföretagarCentrum väldigt väl kopplar till ett antal av de vägval som är gjorda i programmet.

-Det är smart för oss att jobba så, förtydligar Annette.

Partners är även ett sätt för staden att ha kontakt och dialog för att förstå de företag de är till för och som i förlängningen är deras kunder.

-Att få veta vad som ligger högt på deras agenda och hur nyföretagandet mår är jättevärdefullt för oss att få via vårt partnerskap, fortsätter Annette.

Vissa samarbeten kan också uppstå spontant för att man är partners. Man hittar fram och löser saker gemensamt.

-Jag tänker spontant på när pandemin bröt ut och att det inte var så många steg från hur gör vi nu för att få ut information till företag, till att NyföretagarCentrum blev och agerade företagsakut i det sammanhanget.

I nästa steg utvecklades det till ett projekt, Framtidscoachen. Annette förtydligar att det kan finnas ett grundläggande uppdrag men via partnerskapet kan man även hitta nya former för samarbeten.  Hon tycker också det är viktigt att kontinuerligt utveckla partnerskapet.

Annette pratar om stadens partnerkarta, olika partners som fyller olika roller och kompletterar varandra, där NyföretagarCentrum har bredduppdraget när det gäller att stötta människor som vill starta företag oberoende av vilken typ av företag man vill starta. Man ska få hjälp och bästa möjliga förutsättningar för sin företagsstart.

-Det uppdraget är det väldigt tydligt att NyföretagarCentrum har och att man bidrar väldigt mycket. Det visar inte minst den statistik om t ex hur överlevnadsgraden ökar när man varit i kontakt med NyföretagarCentrum. Det är ett väldigt viktigt tillskott, säger Annette.

Viktigt och värdefullt att vara företagspartner till NyföretagarCentrum

Annette tycker att man som företagare behöver ställa sig frågan varför är det viktigt med nystartade företag som har en bra chans att överleva och vad är min roll i det eftersom den naturligtvis kan se olika ut. Annette lyfter några viktiga aspekter kring varför det är viktigt och värdefullt att vara företagspartner och stötta NyföretagarCentrums verksamhet.

  1. Det handlar till en del om “pay it forward”, ett lite mjukare värde. Om du som företagare förstår varför företagandet är viktigt för ett samhälle kan det vara ett bra sätt att visa att du stöttar en verksamhet som skapar förutsättningar för andra att lyckas med sitt företagande.
  2. Det finns även ett värde av att det finns ett livskraftigt näringsliv och nyföretagande i regionen. I nästa steg är kanske någon av dem din kund eller din leverantör. Det handlar om att bygga långsiktigt och som företagspartner till NyföretagarCentrum kan du göra det och skapa grogrund för dina kommande kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Det finns med andra ord lite hårda affärsmöjligheter att titta på i ett partnerskap med NyföretagarCentrum.
  3. Nätverket med de andra företagen och organisationerna som är partners och sponsorer är en stor möjlighet till affärer och samarbeten. Det är värdefullt och viktigt att träffas i olika partnernätverk.

Annette lyfter även vikten av att NyföretagarCentrum jobbar med att vara synliga och samarbetar med andra så att vi alla hjälps åt att guida rätt och att det blir ännu tydligare för dem som behöver hjälp och stöd vem man ska vända sig till.

Annettes tankar till den som funderar på att starta eget

-Har du kommit så långt att du kontaktat NyföretagarCentrum då gissar jag att man gått ett tag med sin affärsidé. Mitt medskick är att ge den affärsidén en ärlig chans genom att stöta och blöta den med NyföretagarCentrum. Du får coaching och verktyg och en möjlighet att utvärdera om det kommer att bära. Har du kommit så långt, då ska man göra det tycker jag! Jag hade själv väldigt god hjälp av NyföretagarCentrum när jag startade företag. Det är en fantastisk upplevelse att driva eget, det är både inspirerande och lite skrämmande att äga alla beslut själv, säger Annette.

Annette har själv arbetat både inom det privata näringslivet, bl a med startups, och drivit eget företag. Hon har en bred bild av vad företagandet innebär, erfarenheter som hon tar med sig in i rollen som näringslivsdirektör och hon ser företagen som kunder till staden.

-Jag har ett varmt, klappande hjärta för entreprenörer och entreprenörskap liksom företagande och företagsamhet. Det är där jag känner att jag går i gång när jag tänker på vad det betyder och hur vi kan hjälpa och stötta människor som på ett eller annat sätt är företagare. Jag brinner väldigt mycket för de frågorna, avslutar Annette Melander Berg.

Fakta
Helsingborgs stad har ett aktivt näringsliv med stora möjligheter för etableringar. Det finns över 14 600 företag registrerade i Helsingborg och under 2020 startades strax över 1100 nya företag, femte flest bland Sveriges kommuner. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60 procent, av företagen är enmansföretag utan anställda.