Höganäs kommun vill bidra till företagens utveckling 

Höganäs kommun är en av NyföretagarCentrums viktiga partners. Anna Nilsson arbetar sedan april 2021 i rollen som näringslivschef på Höganäs kommun bl a med näringslivsutveckling och hon har lång erfarenhet från liknande frågor sedan tidigare. 

– Det är naturligt att vi som kommun samarbetar med en organisation som jobbar med rådgivning och nyföretagande men även det som kommer efter att man har varit nyföretagare. Vi har haft den här enheten i 6-7 år och under den tiden har företagande bara ökat. Höganäs kommun har mycket näringslivsresurser i förhållande till sin storlek av den enkla anledningen att de här frågorna står högt i fokus här och är av största vikt, säger Anna Nilsson, näringslivschef i Höganäs kommun. 

I stort sett hela Annas avdelning har direktkontakt med NyföretagarCentrum i olika sammanhang eftersom de i sina roller träffar både blivande och mer etablerade företagare. Alla är bärare av budskapet kring samarbetet och hänvisar stadens intresserade invånare till NyföretagarCentrum när det gäller rådgivning och de gemensamma träffar och föredrag som anordnas lokalt i Höganäs.  

– Det är viktigt för en kommun som har ett starkt näringslivsfokus att vi kan erbjuda den här kvalitativa tjänsten för både dem som vill starta företag men också de som vill driva och utveckla sina företag. Vi kan bistå med mångt och mycket men det är också bra att ha en annan plattform och en annan neutral partner som ett gott komplement, förtydligar Anna. 

Lokal förankring är värdefull och nödvändig 

Den lokala förankring är också en viktig parameter som Anna lyfter fram. Framför allt när det handlar om relationer är det viktigt att det ska kännas nära Höganäs och Helsingborg. Att rådgivningen och utbildningarna sker på plats i Höganäs. 

– För oss är det positivt att kunna säga att vi har detta att erbjuda. Ert erbjudande blir vårt gemensamma och det blir som ett spektra. Det handlar framför allt om att visa att kommunen tycker att företagarfrågor, entreprenörskap och utveckling är viktigt. Det är inte bara något vi säger utan där vi faktiskt tar action och där NyföretagarCentrum är med oss, säger Anna. 

Närheten och samarbetet är något Anna betonar när det kommer till möjligheterna att utveckla och anpassa det gemensamma utbudet och hon lyfter den stora graden av lyhördhet och engagemang som finns hos teamet på NyföretagarCentrum Skåne Nordväst. 

– Teamet på NyföretagarCentrum förstår verkligen företagarens vardag och villkor. Det är tydligt att de vill erbjuda det respektive entreprenör behöver. De erbjuder inte bara ett färdigt paket utan de anstränger sig för att förstå vad företagen i Höganäs har behov av och anpassar erbjudandet efter Höganäs program. De är även duktiga på att knyta rätt personer till sig  och jag tror det är en viktig nyckeln för att det ska bli något positivt, säger Anna.  

Varför ska man bli partner till NyföretagarCentrum? 

– För Höganäs kommun är det viktigt att ha en lokal och neutral part som tydliggör att rådgivning är viktigt och som innebär att vi visar på flera vägar till företagande. Vi har valt  en partner som har stort lokalt engagemang, som är villig att lyssna och som är nyfiken, summerar Anna.  

Till blivande entreprenörer skickar Anna med följande:  

– Ta all hjälp du kan få, använd alla nätverk och använd rådgivning innan men också efter du har startat. Tänk inte att nu är jag “up and running” och färdig. Som företagare behöver du hela tiden nya råd så använd allt det stöd som finns att få.  

Näringslivet i Höganäs 

I Höganäs kommun ska det vara lätt att starta, etablera, driva och utveckla företag. I kommunen finns ett brett företagande och ett gott nyföretagande. Det finns cirka 3 000 företag registrerade inom kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat 2021 ligger Höganäs kommun på första plats i Skåne och på femte plats i landet.