Vi samarbetar med en aktör som är proffs på att hjälpa människor att starta företag

Frida Nilsson är VD för Örkelljunga Näringsliv och även operativt ansvarig för verksamheten. Sedan 1 oktober 2021 säljer de näringslivstjänster till Örkelljunga kommun. Det handlar om att arbeta med inflyttning till kommunen, att arbeta med befintligt och nytt näringsliv samt marknadsföring av kommunen. Tidigare hade kommunen en näringslivsperson i egen regi, men ville prova ett annat sätt och då blev Örkelljunga Näringsliv lösningen.

Örkelljunga kommun varit partner till NyföretagarCentrum de senaste drygt 15 åren. Anledningen till att man är det beskriver Frida Nilsson så här:

– Man ska göra det man är bäst på. Vi gör det genom att samarbeta med en aktör som är proffs på att hjälpa människor att starta företag eller kanske ge dem rådet att inte starta. Örkelljunga kommun stärker sig genom att samverka med NyföretagarCentrum på detta område. Det är en win-win för alla.

Samarbetet ger fler stora fördelar både för Frida i rollen som näringslivsutvecklare men även för kommunens blivande och nya företagare.

– Jag tycker att det här med att NyföretagarCentrum jobbar kommunöverbryggande är jätteviktigt, speciellt i vårt fall när man sitter i konstellationen Familjen Helsingborg. Det är jätteskönt att NyföretagarCentrum finns på plats och att ni kan rodda över kommungränserna på ett helt annat sätt eftersom ni känner till alla kommunerna. Kopplingarna däremellan är jätteviktiga för att hjälpa företagarna som är på väg ut i det livet, förtydligar Frida.

I november deltog NyföretagarCentrum bland annat på Örkelljunga Träffas, en lokal mässa och ett tillfälle där medborgare, näringsliv, föreningar och offentliga verksamheter möts.

– Det är jättebra att NyföretagarCentrum syns och är ute överallt. Det är jätteviktigt för oss att våra företagare och de som är på väg ut i företagande vet vilka första instanser de ska vända sig till, säger Frida.

Om man som företag eller organisation är intresserad av att få fler att starta företag då är det med NyföretagarCentrum man ska vara partner menar Frida.

-Kopplat till att man ska göra det man är bäst på och eftersom ni fokuserar enbart på att hjälpa nystartade eller de som är på väg att starta nytt företag är det ett självklart alternativ.

Fridas råd till blivande företagare

– Ta kontakt med Nyföretagarcentrum och ta ett coachande samtal för det är jättebra och det har jag själv gjort när jag var på väg att starta företag. Jag gick även en nyföretagarkurs och det var så mycket värt. Jag vet att de flesta som gick den kursen nu har företag. Det kanske tog lite tid för vissa men tillslut kände de sig redo. Det var jättebra att få de där grundläggande verktygen till sin verktygslåda, hur man gör och vart man vänder sig, avslutar Frida.

Fakta

Örkelljunga Näringsliv är en ekonomisk förening med 124 medlemmar som sedan 1 oktober 2021 arbetar tillsammans med Örkelljunga kommun kring marknadsföring av kommunen, nyetablering av företag, befintligt näringsliv och inflyttning till kommunen. Ett brett spektra av fokuspunkter för att stärka kommunen och sätta den på kartan som den lilla kommunen med det stora företagarhjärtat. Målet är att erbjuda företag en snabb väg in med korta beslutsvägar och en väl utvecklad lotsfunktion.

I dag består kommunen av drygt 10.000 invånare men har en bostadsförsörjningsplan som medger en utökning med nästan 2.000 personer de närmaste åren. Kommunen har också en palett av verksamhetsmark på väg ut på marknaden som ger oss möjligheter att etablera både stora och små företag.

Tack vare kommunens fantastiska läge mitt i brytpunkten av 2 stora vägnät finns goda förutsättningar för logistik och pendling.