Steg för steg mot hållbarhet på riktigt och de Globala målen – så får du det att hända!

2015 lanserade FN de Globala målen för hållbar utveckling. De Globala målen är en del av Agenda 2030 och de är 17 till antalet. De Globala målen ger oss alla en gemensam målbild och ett gemensamt språk. Men hur kan målen implementeras i en småföretagares vardag?

På Globala målens hemsida står det att läsa: “För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.”

Vi pratade med Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow, för att försöka skapa en bild av vad du som småföretagare behöver göra. Att det behövs nya typer av arenor och stöd för att hjälpa individer och organisationer att mötas och få access till olikheter på vägen mot ett cirkulärt och hållbart samhälle är tydligt. Inte minst FNs klimatmöte COP26 tydliggjorde detta. A Sustainable Tomorrow har som målsättning att skapa moderna och unika mötesplatser utifrån mål nummer 17 där kunskap sprids och gränsöverskridande nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. Men Bo pratar också om vikten av att göra det hanterbart och greppbart.

-Vi har inget val, vi måste arbeta med dessa frågor dagligen om vi ska överleva och kunna växa utifrån morgondagens krav och normer, förtydligar Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow. Men hållbarhetsomställningen går för sakta och vi behöver arbeta mer strukturerat varje dag.

Hur vet jag var jag ska börja?

Som liten egenföretagare kan det vara svårt att sätta sig in i vad jag kan göra och vad jag ska göra. Dessutom är tid ofta en bristvara och då blir det ännu viktigare att göra rätt saker, men framför allt att BÖRJA göra saker. Det går inte att skjuta upp det längre och allt börjar med dig!

-Det behövs tre saker för att genomföra en förflyttning av det här slaget; insikt, kunskap och motivation. Det är viktigt att våga påbörja och sålla bland det du kan göra. Det är viktigt att inte fastna i din egen branschs perspektiv utan låta dig inspireras av andra som ser hållbarhets förflyttningen med nya synsätt. För att göra det, är det viktigt att hitta nya arenor och nya kontakter. Att börja mäta och följa upp är din möjlighet att se resultatet av ditt arbete, säger Bo entusiastiskt.

Bo lyfter att nystartade företag har en stor fördel i hållbarhetsarbetet eftersom de har en möjlighet att starta 100% utifrån ett cirkulärt tänk, medan etablerade företag måste starta om och förändra inarbetade mönster.

10-lista för framgång

-Börja med en 10-lista. 10 saker som du/ni enkelt kan ändra på i ert företag. Gör dessa, mät och följ upp. Sen kommer 10 nya saker som kanske kräver lite mer av er och som löper under lite längre tid. Och därefter ytterligare 10 osv. Planera vad som kommer att krävas för att nå målen och premiera, fira, när ni når dem. Det är mycket viktigt att inkludera alla och lyssna på alla, skippa hierarkierna i organisationen. På så sätt skapar ni er framgång och tränar på nya beteenden, förtydligar Bo. Hållbarhetsarbetet är en lagfråga som ska vara förknippat med glädje, gemenskap och energi.
-Det kan bli en oväntad kraftkälla i företaget, det har jag sett flera gånger om avslutar Bo.

Checklista för småföretagare
Tillsammans med Bo Nilsson på A Sustainable Tomorrow har vi tagit fram en checklista för att du som är egenföretagare ska komma igång och aktivt BÖRJA arbeta med de Globala målen.

Checklista för egenföretagare

För dig som vill fördjupa din kunskap

Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. Här kan du ta reda mer om hur ditt företag kan arbeta aktivt med Globala målen och bidra till hållbar utveckling.

FNs Globala mål

Så kan företag arbeta med de Globala målen för hållbar utveckling