Ha inte för bråttom och ta den hjälp du kan få! 

Bjuvs kommun har varit partner till NyföretagarCentrum under mer än 10 års tid. Vi tar ett samtal med Bengt Fellbe som arbetat med näringslivsfrågor i Bjuvs kommun de senaste 12 åren men som under drygt 30 år haft kommunen som arbetsgivare. Bjuv är av tradition inte någon småföretagartät kommun per capita och ligger relativt lågt i Skåne, mycket beroende på den struktur och kultur som funnits här sedan lång tid tillbaka. Men det startas ungefär 65-70 nya företag i Bjuvs kommun per år. Bengt räknar hellre på det totala antalet företag, där kommunen står sig väldigt väl och ökar mer än många andra över tid.  

-Färre företag lämnar, färre går i konkurs, fler flyttar in och så de nystartade företagen till det gör att det sammantaget ser positivt ut för Bjuv, berättar Bengt Fellbe, näringslivssamordnare på Bjuvs kommun.  

Partnerskapet har sett lite olika ut under åren, ibland i egenskap av enskild kommun och ibland i samverkan med kommunerna i Skåne Nordväst.  

Vad är största anledningen till Bjuvs långa engagemang och partnerskap till NyföretagarCentrum? 

-Anledningen är att NyföretagarCentrum fyller en funktion som vi i Bjuv och många andra kommuner varken har resurser, tid eller i viss mån kompetens att fylla fullt ut. Vi tycker det fungerar bra med NyföretagarCentrum. Genom åren har vi diskuterat hur stödet ska se, vilken kvalitet stödet ska ha och den dialogen gör att vi har ändrat över tid hur partnerskapet tagit sig uttryck, säger Bengt. 

Bengt är ensam ansvarig för det operativa som rör näringslivs- och destinationsutveckling. NyföretagarCentrum står för en resurs, vägledning och kompetens som kommunen inte själva har i  idag.  

-Vi hade kanske fått vara en anställd till om vi skulle kunna åstadkomma detta på egen hand och för att ha den tiden som krävs för att stötta varje enskild nystartare och bedriva den uppföljning som NyföretagarCentrum gör, förklarar Bengt. 

Varför är det viktigt att vara partner? 

-Precis som att vi i kommunerna är med och finansierar och betalar för en resurs och kompetens som vi anser är viktig, så är det samma incitament för andra organisationer och företag. Att hjälpa till och stödja nystartare för att bredda eller öka näringslivet eftersom företagandet är viktigt för alla. På lång sikt kan det ge fler affärsmöjligheter men i huvudsak vädjar man till stödja den utveckling som NyföretagarCentrum står för. Där behöver man hjälp från många håll och det är viktigt att det inte bara är det offentliga som är finansiär, slår Bengt fast. 

Ta den hjälp du kan få! 

Vilket råd ger du till de företagare som tar kontakt med dig? 

-För många företag, som jag vägleder till NyföretagarCentrum, handlar det om att inte ha för bråttom, utan man ska ta sin tid och göra sin läxa. Man ska ta nytta av den hjälp som vi faktiskt tillhandahåller, både genom kommunen men också NyföretagarCentrum som vi har avtal med. Det är oerhört viktigt om man ska ha en bra start och en stabil resa. Du behöver ha rätt bevekelsegrund för att starta ett företag och säkerställa att du faktiskt förbereder dig på det. Det kommer att hjälpa dig mycket. Det kan få fruktansvärda konsekvenser och sluta i personlig konkurs i värsta fall. Ta den hjälp du kan få brukar jag alltid ge som råd, avslutar Bengt. 

Fakta om Bjuvs kommun 

Bjuvs kommun har en lång tradition inom livsmedelsrelaterad verksamhet och primärodling. Flera små och medelstora företag, SME, har växt fram genom åren och servar branschen som underleverantörer med stor kompetens på området. Vårt läge, infrastruktur och näringslivskluster har fått stort genomslag i Sverige och världen, vilket banat väg för den stora uppmärksamhet och förfrågningar på etablering som vi upplever. Food Valley of Bjuv är ett erkänt och respekterat begrepp som kommer generera såväl innovation- och utvecklingsbolag till Bjuvs kommun, samtidigt som det skapar arbetstillfällen. 

Vi har också med vår natur och kulturhistoria mycket stor potential för att fortsätta utvecklas mot en hållbar och attraktiv destination som en port till Söderåsen.  

Här kan du läsa mer om Bjuv.