Datum & tid:
2024-10-03 10:00:00
Plats:
B6 Cowork, Bangatan 6, Falköping
Kontaktperson:
Conny Johansson
conny.johansson@scienceparkskovde.se

Föreläsning: TILLVÄXTRESAN 3 – ”Praktisk målstyrning”

Tid: 10–12 ––– Direktsänd föreläsning från Science Park Skövde på noden i Falköping. I samarbete med NyföretagarCentrum Falköping.

–––

Detta är den tredje av sju föreläsningar i Tillväxtresan, den sätter fokus på Objectives and Key Results (OKR) – praktisk målstyrning.

OKR-metoden innebär att organisationer definierar sina viktigaste objektives och de tillhörande nyckelresultaten samt att bryta ned dem på olika nivåer, från företagsnivå till enskilda medarbetarnivåer. Metoden använder också regelbundna uppföljningscykler, ofta kvartalsvis, för att mäta framsteg och justera målen om det behövs. Detta hjälper till att säkerställa att alla arbetar mot samma mål. Genom att använda OKR-metoden kan organisationer få en klarare bild av sina mål, fokusera på det som är viktigt och uppnå sina mål snabbare och mer effektivt. Föreläsare är Malin Lundberg och Carolina Green, affärscoacher hos Science Park Skövde AB.

OM TILLVÄXTRESAN

Tillväxtresan är en av årets temamånader som löper från 5 september till 28 november. Det rymmer sju kostnadsfria föreläsningar som passar företag som exempelvis vill öka sin omsättning, förstärka sin organisation eller företag som gjort en tillväxtresa och behöver stöd för att organisera sig. Temamånaden arrangeras av Science Park Skövde AB.

okt. 3