Datum & tid:
2024-09-19 10:00:00
Plats:
B6 Cowork, Bangatan 6, Falköping
Kontaktperson:
Conny Johansson
conny.johansson@scienceparkskovde.se

Föreläsning: TILLVÄXTRESAN 2 – ”Tio principer för produktivitet och lönsamhet”

Tid: 10–12 ––– Direktsänd föreläsning från Science Park Skövde på noden i Falköping. I samarbete med NyföretagarCentrum Falköping.

–––

Detta är den andra av sju föreläsningar i Tillväxtresan, den sätter fokus på Tio principer för produktivitet och lönsamhet. Fungerar alla processer utan dramatik och leder de till lönsamhet?

Denna gång går vi bland annat igenom Rockefeller Habits och en tillhörande checklista. Rockefeller Habits består av tio grundläggande principer som syftar till att hjälpa företag att fokusera på vad som är viktigt, maximera produktiviteten och öka lönsamheten. Föreläsare är Malin Lundberg och Carolina Green, affärscoacher hos Science Park Skövde AB.

OM TILLVÄXTRESAN

Tillväxtresan är en av årets temamånader som löper från 5 september till 28 november. Det rymmer sju kostnadsfria föreläsningar som passar företag som exempelvis vill öka sin omsättning, förstärka sin organisation eller företag som gjort en tillväxtresa och behöver stöd för att organisera sig. Temamånaden arrangeras av Science Park Skövde AB.

sep. 19