Success Stories

Anna Wockelberg

”Jag har lärt mig att de flesta har likartade utmaningar som nya företagare och det har varit nyttigt i  reflekterande över mitt eget företagande.” En av mentorerna hos NyföretagarCentrum Eskilstuna är Anna Wockelberg. Hon är jurist och arbetar framför allt med familjerätt och avtalsrätt. Arbetet innebär för Anna att till stor del biträda kunder i olika […]

Läs mer om Anna Wockelberg