Vår styrelse

Ordförande

Elin Trygg

Företag
Elin Maria AB

elin@elinmaria.se

Vice Ordförande

Miro Vucic, Waangren

Företag
SEB

Ledamöter

Karin Bogen – Smedhälsan
Åsa Sergelius – Volvo
Jari Puustinen – Eskilstuna Kommun
Katrin Skepplund – Sparbanken Rekarne
Khalid Eid – Länsförsäkringar
Beatrix Rosendal – Hotel Bolinder Munktell
Johan Gustavsson – Handelsbanken
Sofia Oinonen – WRun AB