Success Stories

Anna Wockelberg

”Jag har lärt mig att de flesta har likartade utmaningar som nya företagare och det har varit nyttigt i  reflekterande över mitt eget företagande.” En av mentorerna hos NyföretagarCentrum Eskilstuna är Anna Wockelberg. Hon är jurist och arbetar framför allt med familjerätt och avtalsrätt. Arbetet innebär för Anna att till stor del biträda kunder i olika […]

Läs mer om Anna Wockelberg

Care Of Ukraina

Tillsammans med Eskilstuna Kommun och med finansiering av Europeiska Socialfonden driver Sisters in business och NyföretagarCentrum Eskilstuna ett projekt för att stödja ukrainare som omfattas av EUs massflyktsdirektiv. Med olika aktiviteter, som jobbprogram, ”Brand new”, företagsbesök, ”Gränslös frukost”, nyföretagarkurser, framtagning av cv, personlig coachning med mera, hjälper vi personer till egen försörjning. Projektet pågår till […]

Läs mer om Care Of Ukraina