Våra medarbetare

Diyar Alis

Diyar Alis är vår nya stjärna i teamet. Han är projektledare för Care for Ukraine. Tillsammans med Eskilstuna Kommun och med finansiering av Europeiska Socialfonden driver Sisters in business och NyföretagarCentrum Eskilstuna ett projekt för att stödja ukrainare som omfattas av EUs massflyktsdirektiv. Med olika aktiviteter, som jobbprogram, ”Brand new”, företagsbesök, ”Gränslös frukost”, nyföretagarkurser, framtagning av cv, personlig coachning med mera, hjälper vi personer till egen försörjning. Diyar går även NyföretagarCentrums kurser för att bli diplomerad rådgivare. I grunden är han socionom och brinner för att hjälpa och stödja människor till egen försörjning.

Rain Abdulnour

Rain Abdulnour, studerar till ekonom på Mälardalens Universitet och hjälper oss med rådgivningar,
kurser och informationsträffar och kommer inom kort bli diplomerad rådgivare. Rain har själv
erfarenhet av att starta eget företag och är bland annat behjälplig med att skriva affärsplan och
budget. Rain pratar svenska, engelska och arabiska.

Mahfouz Hebrawi

Mahfouz Hebrawi, diplomerad rådgivare. Mahfouz jobbar med rådgivningar och är även kursledare
och ansvarar för ett antal seminarier. Han pratar svenska, engelska och arabiska och har stor
erfarenhet av att registrera företag, import, export, tillståndshantering och marknadsföring.

Jeanette Hellgren

Jeanette Hellgren, diplomerad rådgivare. Jeanette ansvarar för Mentorprogrammet i Eskilstuna, en
viktig roll där hon ansvarar för matchning mellan nyföretagare och etablerade företagare som sedan
träffas under ett år. Hon driver sedan många år tillbaka eget företag och är även vårt administrativa
stöd i verksamheten.

Catharina Matsdotter

Catharina Matsdotter är diplomerad rådgivare och har lång erfarenhet av rådgivningar på
NyföretagarCentrum. Catharina har själv varit chef och driver eget företag sedan många år. Hon har
hjälpt många att göra affärsplaner samt starta och registrera företag och är även kursledare på
NyföretagarCentrum.

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson, diplomerad rådgivare. Han driver en digital reklambyrå i Eskilstuna och är
specialiserad på hemsidor och digital marknadsföring i sociala medier. Torbjörn är även kursledare
och har seminarier kring marknadsföring hos oss.

Urban Wallin

Urban Wallin, diplomerad rådgivare och verksamhetsledare. Urban jobbar med rådgivningar och är även kursledare och ansvarar för ett antal seminarier. Han pratar svenska, engelska och italienska och har stor
erfarenhet av att registrera företag, ledarskap och marknadsföring.