Anna Wockelberg

”Jag har lärt mig att de flesta har likartade utmaningar som nya företagare och det har varit nyttigt i  reflekterande över mitt eget företagande.”

En av mentorerna hos NyföretagarCentrum Eskilstuna är Anna Wockelberg. Hon är jurist och arbetar framför allt med familjerätt och avtalsrätt. Arbetet innebär för Anna att till stor del biträda kunder i olika tvister men också att upprätta olika handlingar man kan behöva som företagare eller privatperson. 

”För egen del så tänkte jag redan under studietiden att någon gång i framtiden skulle jag driva min egen byrå. Efter ca 16 år i yrket tog jag klivet och förverkligade min idé om en lättillgänglig och personlig juristbyrå. Jag har inte ångrat en sekund!”

Hur kom det sig att du blev mentor hos NyföretagarCentrum?

”Under de senaste 10 åren har jag hållit föredrag hos NyföretagarCentrum. Det har verkligen varit kul med kontakten med nya företagare och när jag fick erbjudande om att bli mentor så kändes det som ett bra sätt att bidra. Det är viktigt att vi som företagare delar med oss av våra erfarenheter, dessutom så lär man sig alltid något nytt.”

Vad har du lärt dig av att vara mentor?

”För de flesta nya företagare innebär företagandet väldigt lika utmaningar vilket har varit nyttigt för mig att se och att ta in och reflektera över mitt eget företagande.”

Vad ska man tänka på när man går in i en mentorskapsrelation?

”Det är viktigt att ha med i minnet att mentorn skall vara med som stöd, medan adepten är den som skall vara drivande. För egen del brukar jag också uppmuntra att vi besöker varandra i våra verksamheter. Det brukar leda till ett gott samarbetsklimat.”

Slutligen, ett tips till de som funderar på att starta?

Våga! Se till att ha en buffert innan du börjar och dra inte på dig kostnader i onödan.”