Vår styrelse

Anna Forsberg

Ordförande
myflow

”Stockholm både har potential och behov av ett breddat företagande. Det skapar tillväxt, arbetstillfällen, skatteintäkter och ger möjlighet till att fler får verka utifrån sin potential. Inspiration och framtidstro är exakt vad Stockholm behöver”.

Boo Gunnarson

Vice ordförande
VISMA Spcs

”Nya idéer och nya företagare är nyckeln till en hållbar utveckling. Nya företag med nya SNI-koder bidrar till ett bredare näringsliv som bättre står emot konjunktursvängningar”

Roland Sigbladh

Ledamot


”Nyföretagande skapar jobb, främjar innovation och stärker samhällsutvecklingen på olika nivåer”

Cajsa Sernelin

Ledamot
Froda

”Nyföretagarcentrum är en unik organisation som fyller en så tydlig funktion i det svenska samhället. Att vi har en organisation som agerar bollplank och support till alla de som går i tankarna om att starta företag, oavsett var de befinner sig i Sverige, är en stor tillgång för Sveriges välstånd”

Eva Brådhe

Suppleant


”I en värld i ständig förändring är entreprenörskap avgörande för ekonomisk tillväxt och innovation. Det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler vågar och vill starta företag. Genom att stödja entreprenörer från idé till verksamhet, bidrar vi till en dynamisk affärsmiljö och kollektivt välstånd”.

Thom Feeney

Suppleant
The Park Group

”Vi tror att nya affärsidéer och företagande är det som gör Stockholm till en levande stad att bo och arbeta i. The Park samarbetar med NyföretagarCentrum Stockholm för att stödja framtidens stjärnor, göra det möjligt för nyföretagare att komma igång, och för att Stockholm ska ha det starkaste startup-ekosystemet i Skandinavien!”

Mikael Ramnö

Adjungerad
ALMI Stockholm Sörmland

”NyföretagarCentrum har en stor och viktig roll för att stötta nyföretagande och entreprenörskap och därför ser vi det som naturligt och självklart att samverka för att utveckla ett framgångsrikt, jämställt och hållbart näringsliv tillsammans”.