Framtidscoachen ger andra infallsvinklar på verksamheten

Ida Lindahl är 28 år och driver sedan 2020 webbyrån Webblix i Klippan. Ida, som alltid hållit på med grafisk design med fokus på det digitala, började mest som en kul grej vid sidan om. Men hon ville göra något mer av sin verksamhet och startade företag. Det trillade snabbt in lite kunder och sedan har det rullat på. Ida har studerat till informationsarkitekt och anledningen till att hon tog kontakt med Framtidscoachen var att hon ville komma igång med fler kunder för att kunna ha webbyrån som ett heltidsjobb och leva på det.

Webbutveckling är det som sysselsätter Ida och hon gillar att gå in lite djupare i verksamheten och inte bara bygga en hemsida.
–Jag vill att kunden förstår kraften av att ha en hemsida och finnas digitalt. En hemsida är så mycket mer. Den kan användas som ett verktyg och hjälpa till i verksamheten.

Ida har bland annat fått hjälp av sin coach med hur hon ska tänka när hon nu gör en riktad marknadsföring med mötesbokning.
–Framtidscoachen har hjälpt mig väldigt mycket. Det är ganska svårt som ensamföretagare och relativt ny att veta vart jag ska vända mig, vilken leverantör ska jag välja. Jag vill ha någon som inte har som syfte att sälja till mig utan jag behöver ett par andra ögon, någon utifrån med erfarenhet och som kan hjälpa mig med hur jag ska tänka, berättar Ida.

Ida menar att ett externt bollplank är bra för att hon får helt nya ögon som tittar på hennes verksamhet. Någon som vågar utmana från en annan vinkel eller hjälper till att säkerställa att hon får med alla delar och inte missar något viktigt i sin strategi genom att ställa kontrollfrågor.

Mest nytta tycker Ida att hon haft av att hennes coach gett henne en annan synvinkel på verksamheten. Och att det är någon som har erfarenhet från coachning av andra verksamheter.
–Med hjälp av min Framtidscoach har jag vidareutvecklat mina tankar och fått fler infallsvinklar som gör att jag kan ta ett annat håll än det jag hade tänkt från början med min verksamhet. Det tycker jag är bra för det är inte bara jag själv som ska veta vad jag gör utan det måste alla mina kunder också göra. Då är det väldigt skönt att någon utifrån kan kolla på det och tipsa om vad jag ska lyfta för att bli relevant. Det känns även betryggande när jag vet att personen jag pratar med har koll. Det känns bra att veta att om jag har något jag undrar över, kan jag alltid höra av mig och fråga mellan coachningarna. Jag har någon att resonera med när jag behöver, säger Ida.

Tack vara kontakten med mötesbokningsföretaget har Ida också fått stöd av deras försäljningsavdelning, inte bara med mötesbokningarna utan hon har även fått lite säljcoachning. Något hon känner är viktigt och ett värdefullt redskap när det gäller att sälja in sina tjänster och prata med kunden.
–Av min Framtidscoach har jag även fått hjälp med nätverk. Jag tycker det är roligt att träffa folk så tipsen på olika nätverk jag kan söka upp och delta i har varit väldigt värdefullt, förklarar Ida.

Vikten av uppföljning är också något som diskuterats så att man inte bara flyter iväg utan att ta tid för att stanna upp, tänka efter och utvärdera.
–Jag vill gärna berätta för min coach och dela med mig för hon har hjälpt mig och jag tänker att hon också vill ta del av framgångarna.

Ida har såklart tankar på utveckling av sin verksamhet och har tagit in två praktikanter i bolaget.
–Det är också en erfarenhet och det är kul att leda andra som är på väg i sin utveckling. Och så har jag ansökt om att få bli adept i NyföretagarCentrums mentorsprogram till hösten. Det hade varit riktigt intressant och ett bra sätt att bygga nätverk.

Idas råd till dig som funderar på att ta hjälp och stöd är: kör, bara kör!
–Jag tycker inte man ska fundera så mycket utan om man behöver hjälp så ta det. Det värsta som kan hända är att jag känner att jag inte fick ut så mycket och då behöver jag inte gå tillbaka. Eller så ger det jättemycket. Så brukar jag alltid resonera, avslutar Ida.

Detta är Webblix

Webblix Webbyrå är en digital byrå som specialiserat sig på att hjälpa företag att utveckla sin närvaro online. Genom att arbeta nära med företag och få en helhetsbild av deras verksamhet, kan Webblix Webbyrå skapa skräddarsydda lösningar som passar deras behov och mål. Genom att lyfta hela företaget digitalt kan de hjälpa företag att nå en större publik och öka sin digitala närvaro på ett effektivt sätt. Webblix Webbyrås expertis och erfarenhet gör dem till en pålitlig partner för företag som vill växa och utvecklas online.

www.webblix.se