NyföretagarCentrum viktig spelare för företagen som etablerar sig i Båstad 

Båstad Turism & Näringsliv är en ekonomisk förening med ca 280 medlemsföretag, allt ifrån börsnoterade företag ner till den lilla gårdsbutiken på halvön och alla företag och tjänsteföretag däremellan. Branscherna varierar, mycket besöksnäring såklart men även industri-, bygg- och tjänstesektorn är representerade bland medlemmarna. Föreningen arbetar nära Båstads kommun. Annika Borgelin är föreningens VD sedan 1½ år tillbaka och leder uppdraget att bli en så stark näringslivskommun och turistort som möjligt. Teamet består av 5 personer och i uppdraget ingår även att driva turistbyrån i Båstad. Det är både Annika och föreningens näringslivsutvecklare och företagslots Pathricia Hansson som har kontakt och samarbetar med NyföretagarCentrum inom ramen för partnerskapet. 

-NyföretagarCentrum besitter en jättestor kunskap och kompetens kring att starta upp och driva företag. Ni är en jätteviktig spelare för våra företag här i Båstad som är inne på de banorna. Det handlar verkligen om att ni kan tillföra något till vårt näringsliv och som vi har stor nytta av och därför är vi partner, säger Annika Borgelin, VD på Båstad Turism & Näringsliv. 

Rådgivning och stöd till nya företagare är en del i samarbetet men Annika lyfter även att Båstad Turism & Näringsliv och NyföretagarCentrum tillsammans brukar anordna rådgivningsdagar. 

-Det är väldigt uppskattat när NyföretagarCentrum kommer ut lokalt och det är då vi får våra företagare att haka på det så det har varit lyckade träffar med bra uppslutning. Det har verkligen varit jättegivande, berättar Annika. 

2020 blev Båstad utsedd till Årets Nyföretagarkommun och med anledning av det kommer man att planera för en gemensam träff med fokus på företagande som ska äga rum lite senare i höst. 

Annika har fler goda exempel kring partnerskapet. 

-Att NyföretagarCentrum kan hjälpa oss att plocka fram statistik och siffror kring företagande är ett jättebra stöd för oss och sedan finns Framtidscoachen som är ett annat gemensamt arrangemang tillsammans med Familjen Helsingborg som har känts väldigt fint att kunna erbjuda våra företag, säger Annika. 

Viktigt med stöd för att stärka uppstarten 

-Det är en fantastisk möjlighet för våra företagare att få ta del av den kompetens och erfarenhet som rådgivarna sitter på så man slipper gör de där första misstagen. De kan man slippa om man tar hjälp och stöd. Ni på NyföretagarCentrum vet hur man startar upp företag, det är mycket regler och riktlinjer man ska känna till. Det är otroligt mycket man behöver veta som företagare och som NyföretagarCentrum kan ge stöd kring, säger Annika.  

Annika startade själv sitt företag med hjälp från just NyföretagarCentrum. 

-Då var jag ganska ung så det var en jätteviktig del för att våga satsa, att få det stödet och hjälpen, för att komma igång med affärsplanen och testa min idé, vad jag skulle tänka på osv. Så jag vet själv vilken push den hjälpen från NyföretagarCentrum kan vara att komma igång, berättar Annika. 

Partnerskap möjliggör för fler 

Annika berättar att man från företagens sida är väldigt bra på samverkan och att hjälpas åt samt att stötta och lyfta varandra i Båstad.  

-Här finns väldigt mycket entreprenörskap och ju starkare näringsliv vi har lokalt, det gynnar alla och även den som ingått ett partnerskap med NyföretagarCentrum i slutändan. Det möjliggör för fler företag att starta och överleva, avslutar Annika. 

Fakta Båstad Turism & Näringsliv  

Båstad Turism & Näringsliv skapar, tillsammans med Båstads kommun, förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, främja nyetableringar och stärka förutsättningarna för företagande. Arbetet stärker Båstad & Bjärehalvön som platsvarumärke och verkar för en destination och evenemangsort i framkant året runt.