Nyföretagandet är väsentligt för möjligheten till nya samarbetspartners

Företagsklimatet i Åstorps kommun har utvecklats mycket sedan Susann Cardell tillträdde som näringslivschef och näringslivsutvecklare för 10 år sedan. Susanne ser även en positiv förändring kring kommunens läge och alla de samarbeten som nu pågår. Partnerskapet med NyföretagarCentrum har pågått så länge som Susann varit ansvarig för näringslivsfrågorna i kommunen och vi tog tillfället att fråga henne om hur hon ser på samarbetet och NyföretagarCentrums erbjudande. 

– Jag tycker det är en väldigt god hjälp. Den stora fördelen är att vi får tillgång till den här uppdaterade professionella hjälpen och kan erbjuda den till de som vill starta företag. NyföretagarCentrum har den professionaliteten i de här frågorna som krävs för att kunna stötta företagare i olika situationer framåt och man har uppdaterad koll på de stödsystem som finns, förklarar Susann Cardell.  

Utöver informationsträffar och rådgivning samarbetar Åstorps kommun och NyföretagarCentrum i fler frågor. Susanne, tillsammans med kollegan i Svalöv, är ansvariga för Framtidscoachen inom Familjen Helsingborg där NyföretagarCentrum står för rådgivningen. Susann berättar att de har jobbat väldigt tätt med NyföretagarCentum gällande just den frågan och möjligheten att stötta även de företag som varit igång ett tag. 

Som etablerat företag kan du stötta nya företag genom ett partnerskap 

Om du som företag funderar på ett partnerskap med NyföretagarCentrum skickar Susann med följande inspel kring vikten av att genom NyföretagarCentrum främja företagandet i regionen: 
–Det är just att stötta nya och nystartade företag, de som vill bli eller är nya företagare, i att man har möjlighet till rådgivning och utveckling. Det är väsentligt och det är också väsentligt för hela nordvästra Skånes företagsutveckling överhuvudtaget med möjlighet till nya samarbetspartners osv. Det finns absolut en stor vinst i det, säger Susann. 

Till blivande entreprenörer skickar Susann med ett råd.  
– Om du vet att du har den här möjligheten ska du försöka ta den och få den här stöttande hjälpen. Det är inte så lätt alltid att förstå att det är en bra hjälp, speciellt om du är alldeles nystartad så är det kanske inte det första alla tänker på. Det är en bra hjälp att få och det är på företagarens villkor. Det är ingen pålaga, förtydligar Susann. 

För Susann är det viktiga att den här tillgången till rådgivning finns på olika sätt och vis för regionens blivande och nystartade företag. Hon nämner avslutningsvis vikten av att det sker utveckling även för de företag som varit igång ett tag. 

Fakta Åstorps kommun 

Näringslivsenheten i Åstorps kommun arbetar för att utveckla den lokala näringslivsmiljön genom nya etableringar, nya företag och bättre service till företagen inom kommunen. För kommunen är det viktigt med ett bra och välmående näringsliv och man arbetar för att alla företag ska känna sig välkomna oavsett storlek och hur länge de funnits. 

Av de cirka 1300 aktiva företagen i Åstorps kommun är det många som ser det geografiska läget som en avgörande faktor för deras placering.