I Klippan startas många mindre företag 

Anders Lindberg, Näringslivschef i Klippans kommun sedan 12 år tillbaka och Burim Nikqi, som är relativt ny i sin roll som näringslivsutvecklare, menar att styrkan i Klippans näringsliv ligger i att det är väldigt många mindre företag som etablerat sig där sedan början av 2000-talet. Ca 1.400 företag har numera sin hemvist i kommunen och de flesta är små med mellan 1-10 anställda. Logistik och transport är de stora branscherna i kommunen. 

Burim Nikqi delar sin roll som näringslivsutvecklare med att vara arbetsmarknadskonsult i kommunens arbetsmarknadsenhet. Stort fokus ligger på att arbeta med samverkan mellan skola och näringsliv. Och att jobba med stödaktörerna, där NyföretagarCentrum är en av dem. Ytterligare en roll tillhör näringslivsenheten och i ligger uppdraget med destinationsutveckling. 

-Folk är modiga och man tror på Klippan. Vi upplever att man är trogen Klippan på ett annat sätt än vad man är i orterna närmre Helsingborg, det ser man inte minst på handeln, menar Anders Lindberg. 

Gymnasieskolorna med bl a inriktning på transport och bygg kommer också på tal. Det är många som får jobb direkt efter gymnasiet, något som bidrar till att många unga väljer att stanna kvar i hemkommunen, etablerar sig där och skaffar familj. Invånarantalet har stadigt gått uppåt de senaste åren och ligger nu på 18.000. 

Partnerskap gynnar företagare 

Samarbetet mellan Klippans kommun och NyföretagarCentrum går långt tillbaka. 

-NyföretagarCentrum har en kompetens som inte vi besitter och vi har inte heller riktigt den tiden som skulle behövas. I vissa fall känner vi även de personer som vill starta företag och då är det inte vi som ska sitta och bedöma om deras affärsidé håller eller inte. Det är en lång process och det viktiga är att individen kommer fram till om den håller eller inte och det gör man bl a med kostnadsfritt stöd från NyföretagarCentrum. Men naturligtvis vill vi gärna träffa alla de som blir nya företagare i Klippan, fortsätter Anders. 

-På näringslivsenheten jobbar vi med många andra delar. Det är bra att det är en partner som arbetar med de här bitarna så att de som vill starta eget inte tror att de kan vända sig till oss på kommunen om det. Tvärtom är det en styrka att vi kan koppla på NyföretagarCentrum där vi inte själva hinner med eller inte har den rätta kompetensen. Det är spetskompetensen ni besitter som vi vill komma åt och det är en stor fördel att vi kan koppla in en oberoende part som är proffs på just detta, fyller Burim Nikqi i. 

Närhet till och tät kontakt med företagarna 

-Det viktigaste för oss är de lokala företagarna som redan finns eller startar sin verksamhet här och vi har nära kontakt med dem och bjuder in till olika aktiviteter. Sedan är det en fjäder i hatten och ett bra komplement med de företag som väljer att flytta sin verksamhet hit. Vi har sålt mycket mark och har en lotsgrupp som jobbar med våra etableringar och de som vill investera i Klippan. Men det viktigaste är att de företagare som vi redan har här får möjlighet att växa och frodas, förtydligar Anders.  

Anders återkommer till att kommunens företagare tar stort ansvar och tar in mycket av traktens ungdomar i sin verksamhet. Men att han även ser att Klippans företagare blir äldre.  

-Vi ser att behovet av att genomföra antingen ett generationsskifte eller någon form av övertagande kommer att bli aktuellt framöver och där skulle NyföretagarCentrum kunna vara behjälpliga med rådgivning, menar Anders. 

Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan hos Anders och Burim men också bland Klippans företagare. Ändå finns det en oro för att det är här företagen drar ner när det är turbulenta tider. Något som båda vill undvika genom att erbjuda konkret stöttning inom området framöver på väg mot 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

Fakta om Klippan 

Klippans kommun har ca 18.000 invånare, är stor till ytan och gränsar till många inlandskommuner. Ca 1.400 företag har sin hemvist i kommunen och de flesta är små med mellan 1-10 anställda och endast 15 företag ligger mellan 30 och 250 anställda. Ca 6.000 arbetstillfällen finns här varav kommunen står för 1.600. I Klippan ska det vara enkelt för företagare att ha med kommunen att göra. Kommunen är en god partner i deras företagande och vill ha en nära kontakt med såväl blivande som etablerade företagare. 

Företagsparken är etablerad kring flygplatsen på Ljungbyhed Park. Många mindre företag återfinns på området tillsammans med Lunds universitet med Trafikflyghögskolan och ett antal andra utbildningsanordnare inom flygrelaterad verksamhet. På området finns även en motorbana där bland andra blåljusverksamheter har förlagt sin riskutbildning. Här hålls även större motorrelaterade event.