Framtidscoachen

Etablerade företag i Familjen Helsingborg erbjuds kostnadsfri coachning av NyföretagarCentrums rådgivare. Kanske påverkas din verksamhet av det ekonomiska läget eller står du inför valet att expandera och anställa.

Framtidscoachen handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men innefattar även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt.

Coachningen utgår från dina behov och fokuserar på följande område:

  • Ekonomi – på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
  • Affärsutveckling – affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer – både att stärka och utveckla.
  • Marknadsföring – digitalisering, nya erbjudande, kundvård, social media, nya kundgrupper och nätverk.
  • Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal, analysera, kommunicera och förhandla.
  • Dig som företagare – din situation, försäkringar, nätverk, samarbete och stöd.

Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov. Det finns även möjlighet för mentorskap. Vi börjar med ett startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt. Samtalen kan ske online, via telefon eller via personliga möten.

Några ord från företagare som fått rådgivning genom Framtidscoachen:

”Varje gång jag träffar dig som coach så händer det något positivt i mitt företags utveckling – jag får stöd för mina tankar och vågar genomföra de idéer vi diskuterat”

” I våra diskussioner så har jag tagit steget med att rekrytera ledningspersonal och frigöra tid för att ta ytterligare steg i vår affärsutveckling”

”Genom våra diskussioner vågar jag se andra områden där jag kan utveckla min verksamhet och sikta på längre horisont”

Vill du veta mer eller anmäla dig?

Är du intresserad av att veta mer om Framtidscoachen eller vill anmäla dig till coachning gör du det via Framtidscoachens hemsidan som du når via knappen nedan.

Läs mer om Framtidscoachen här och anmäl dig!