Vår styrelse

Linn Löfman, Styrelseledamot

Linn Löfman, Näringslivsutvecklare Orsa kommun

Victoria Åkerström, Styrelseledamot

Victoria Åkerström, Näringslivsenheten Älvdalens kommun (Älvdaelien tjïelte)

Erik Bergström, Styrelseledamot

Erik Bergström, Kontorschef LF Dalarnas Mora

Oskar Lundgren, Styrelseledamot

Oskar Lundgren, Näringslivschef Vansbro kommun

Karin Eriksson, Styrelseledamot

Karin Eriksson, Näringslivsutvecklare, Näringslivs- och samhällsplaneringsenheten Mora kommun

Mikael Östling, Styrelseledamot

Mikael Östling, kommunalråd Malung-Sälens kommun

Lars-Erik Wiik, Styrelseordförande

Lars-Erik Wiik, Dala Affärsutveckling AB