Är du intresserad av att delta i vårt mentorsprogram?

Livet som ny företagare är inte lätt, det är många utmaningar och problem man ställs inför. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren företagare, underlättas starten enormt.

NyföretagarCentrums mentorer arbetar ideellt och erbjuder adepterna sina erfarenheter och kunskaper likväl som sina nätverk. Under 12 månader har man möjlighet att kostnadsfritt få: någon att bolla med och utmana idéer, hjälpen att hitta de lämpligaste lösningarna och komma till beslut, utveckling av kommunikation och nätverkande men framför allt…. någon som utan baktankar stöttar, motiverar och hjälper till att hålla fokus framåt.

Mentor i ett år!

NyföretagarCentrum Norra Dalarna har varje år minst 10 st mentorpar, dvs mentor och adept. Nyföretagaren (adepten) får kostnadsfri och konfidentiell stöttning av en rutinerad företagare under ett års tid i mentorprogrammet. Norra och västra Dalarna präglas av entreprenörsanda och kundmedvetenhet, vilket återspeglas hos våra mentorer som ofta har bred kunskap inom företagandet och ett stort nätverk.

Företagarfrukostar, näringslivsträffar, erfarenhetsutbyten, kunskapsöverföring, tips och råd, mm. Är du intresserad av mentor så hör av dig till NyföretagarCentrum Norra Dalarna.

Mentorhandledare hos NyföretagarCentrum Norra Dalarna