Våra främjare

Bilden länkar till Region Dalarnas företagsstöd.
Bilden länkar till Länsstyrelsen Dalarnas kalender.

Länsstyrelsen Dalarna har även stöd för naturvård, jordbruk och landsbygd.

Bilden länkar till Dalarna Scence Parks hemsida.
Bilden länkar till Almis hemsida.
Tullverket har en del kurser inom import och export. Bilden länkar till dessa.