Bli stödföretag

Som stödföretag till Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum bidrar man till att näringslivet i Lundaregionen utvecklas och man tar del i ansvaret för att regionens entreprenörer skall få den bästa möjliga hjälpen att utveckla sina idéer och starta nya livskraftiga företag.

LNC har till uppgift att

Medverka till att skapa och stödja livskraftiga företag i Lundaregionen.

Verka för att företag i tidiga faser kan utvecklas och växa.

Verka som mentor och stöd till nya företag under de första verksamhetsåren.

Skapa affärsnätverk som stimulans och kontaktresurs för nya växande företag.

Bredda näringslivet i Lundaregionen.

I samverkan med aktiva företag skapa ett positivt företagsklimat i regionen

Ge blivande och nystartade företagare objektiv, konfidentiell och kostnadsfri rådgivning.

Stödföretaget stöttar LNCs verksamhet

Du bidrar också, om du så önskar, med kompetens, erfarenhet och kunskap inom sitt verksamhetsområde. Omfattningen avgörs från fall till fall i samförstånd och där Stödföretaget alltid har rätt att avböja ett engagemang. Stödet kan bestå i ett mentorskap, deltaga i en skuggstyrelse, föreläsare i en seminarieserie, agera som coach, mm.

Fördelar för dig som stödföretag

Som stödföretag får du tillgång till ett antal olika aktiviteter och möjligheter att aktivt bidra till utvecklingen av näringslivsklimatet i Lund. Du kan också kommunicera med LNCs nätverk på olika sätt och sprida kunskap om ditt företag och dina produkter. Du får: