En bra mix inom informationssäkerhet blev en konkurrensfördel för Silenta

Silenta grundades av Henrik Nermar år 2016. Planen var att erbjuda små och medelstora företag lösningar för informationssäkerhet. Efter en justering av planen på vägen så har Silenta idag främst stora och globala företag som kunder och största delen av verksamheten handlar om GDPR. Silenta blev Årets Nyföretagare i Lund år 2018.

Silenta startades som en enskild firma av Henrik men gick de första åren på halvfart då Henrik blandade jobb med föräldraledigheter. 2016 bestämde han sig för att satsa på Silenta och kom i kontakt med NyföretagarCentrum i Lund via en representant som han hade träffat på ett nätverksmöte. Han såg det som en möjlighet till att få lite råd och tips kring företagande och tog sedan steget och bildade ett aktiebolag av Silenta. 

Henrik hade tidigare som anställd jobbat inom både IT och marknad men inte riktigt vetat vad han ville. Det var först när han hade jobbat inom säkerhet som han upptäckte vad som skulle komma att bli Silentas verksamhet: ”Då upptäckte jag att det är egentligen inte IT:n som är så intressant, utan att man måste börja fokusera på vilken information organisationen har och hur man gör för att säkra den som är intressant.” Han säger att det är hur användarna behandlar och medvetenheten om vilka risker som finns om informationen som har störst betydelse för säkerheten och inte vilka brandväggar företaget har.” 

Full fart efter GDPR

I början tänkte Henrik att Silenta skulle inrikta sig på små och medelstora företag som han själv kunde identifiera sig med. Problemet var att de var inte så intresserade av hans tjänster. Informationssäkerhet var inte så stort. 2018 kom GDPR (dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter inom EU) och det var vändningen. Efterfrågan ökade enormt och har hållit i sig sedan dess. Idag jobbar han till 95 procent med GDPR och 5 procent med informationssäkerhet. Kunderna har också förändrats, det är medelstora till stora globala företag han jobbat med. Ett av dem är Volvo.

Skiftet från att fokusera på informationssäkerhet för små företag till att i stället inrikta sig på tjänster inom GDPR till stora företag, är ett resultat av att Henrik justerade planen han hade för Silenta. ”Jag visste att GDPR var på gång men jag såg det initialt mer som en juridisk fråga och tänkte att det var något som jurister skulle hålla på med. Det var ingen som direkt hade brytt sig om lagen som var innan som hette Personuppgiftslagen, PUL. Sen började jag sätta mig in i GDPR och såg att det var inte så juridiskt, det var mer praktiskt, och det låg väldigt nära informationssäkerheten. Så jag ställde om och det gick ju bra”, berättar han.

Årets Nyföretagare i Lund 2018

Ett år senare kom också utmärkelsen till Årets nyföretagare i Lund. Juryns motivering var: ”Med klarsynthet insåg Henrik tidigt betydelsen av GDPR för sina kunders informationssäkerhet. Han har med stor pedagogik förflyttat sina kunder i gränslandet mellan teknik och juridik, för att skapa informationssäkerhet nu och på sikt.” 

Henrik beskriver känslan av att vinna som en blandning av glädje, stolthet och förvåning men också att det var en bekräftelse på att han gjort något annorlunda än konkurrenterna. Han hade hittat blandningen mellan teknik, juridik och människan. ”En bra mix” som han själv säger och som också kom att bli en viktig konkurrensfördel för Silenta. 

Fokus på kärnverksamheten

Från 1 april 2022 är de två som jobbar på Silenta. Henrik säger att han har varit försiktig med att anställa: ”Försiktighet har varit en utmaning för mig. Om jag ska anställa en person till så dubblar jag personalstyrkan och det är lite skrämmande. Jag måste veta att jag har jobb till den personen. Jag vill också att nya medarbetare ska trivas på företaget och tycka att Silenta är en bra arbetsgivare samtidigt som jag vill leverera rätt tjänster till kunderna. Allt sammantaget har detta lett till att jag har jobbat lite för mycket. Det är min försiktighet som har stoppat mig.”  

En annan utmaning har varit att ”avbabyfiera” företaget som han säger. Han har jobbat med att inte se företaget som sin bebis som bara han själv kan ta hand om, utan att faktiskt ta hjälp utifrån och se att andra kan göra saker lika bra eller bättre. Därför har han outsourcat vissa delar av verksamheten som han inte tycker är så roligt eller inte är så bra på som bokföring och ”kalla säljsamtal”. Det frigör tid så att han själv kan fokusera på det som han är bäst på; företagets kärnverksamhet.

Med det administrativa outsourcat jobbar han hela dagen med att lösa kundernas problem. GDPR är ett löpande jobb som måste hållas aktuellt och uppdaterat. Det är stor skillnad på hur man måste arbeta med GDPR beroende på hur kunden ser ut, både hur många anställda de har, är de 10 eller 20 000 exempelvis, och vilka kunder de i sin tur har. Har de många privatkunder så ställer det andra krav på säkerheten. Silenta hjälper sina kunder att arbeta förebyggande och att etablera rutiner för säkerheten både tekniskt och organisatoriskt.

Ett samspel mellan människa och teknik 

Henrik tycker att många över lag ser för juridiskt kring GDPR och för lite på människorna som hanterar informationen. Det finns exempel på kommuner som har blivit nedstängda i dagar på grund av brister i säkerheten. Många är också godtrogna, Henrik säger att man kan gå in till nästan vilket företag som helst och säga: ”Hej, jag är er nya IT-partner, visa mig var era servrar står” utan att någon ifrågasätter det. ”Människan och tekniken måste samspela i det här. Om människan tror att tekniken tar hand om allting så är det fel”, fortsätter han. Man blir oftast inte hackad för den man är, utan för att man har dålig säkerhet.

Efterfrågan och uthållighet

Henriks tips till andra som går i tankar om att starta eget är att först se om marknaden behöver produkterna eller tjänsterna som man tänkt erbjuda. Ser man att det är så, är det bara att köra på. Sedan måste man ta hjälp och jobba på. För Silentas del har uthålligheten haft betydelse för framgången: ”Jag visste att marknaden behövde mina tjänster, men jag visste inte om de ville ha det. Det var där jag behövde uthålligheten”. 

Han säger också att man inte ska vara rädd för att justera planen på vägen om det behövs. Silentas plan fick justeras i både tjänsteerbjudande och tänkt kundgrupp jämfört med planen han hade från början. Detta har också varit något av del roligaste med att starta eget företag, att få jobba med allt från medelstora till stora globala kunder och att kunna erbjuda dem bra hjälp.

Silentas framtid består av stark tillväxt de närmaste åren. Informationssäkerhet och GDPR växer enormt och Silenta måste nästan tacka nej till vissa uppdrag idag. Namnet börjar också bli känt vilket bidrar ytterligare till tillväxten. ”Inom tre år så kommer vi vara ungefär fem anställda tror jag” säger Henrik, ”och jag tror att efterfrågan på Silentas tjänster kommer att växa, så vi måste växa”.