Årets Nyföretagare 2019

Mölnlycke 22 mars 2019

NyföretagarCentrum Härryda verkar för utveckling av näringslivet genom råd och stimulans till de som planerar att starta eller just har startat eget företag.

Varje år utser NyföretagarCentrums styrelse Årets Nyföretagare med syftet att lyfta fram en nyföretagare som lyckats bra i sin företagsstart och att visa upp en förebild for många som funderar på att starta företag.

Förslag på lämpliga kandidater kan komma från nyföretagaren själv, från någon i dennes nätverk, från andra företag etc. NyföretagarCentrum nominerar också själva kandidater.

Kriterierna for Årets Nyföretagare är:

  • Företagarens affärside bedöms som nyskapande och ha tillväxtpotential.
  • Företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper.
  • Verksamheten skall ha genererat tillfredsställande ekonomiskt resultat.
  • Företaget skall ligga i Härryda kommun och får inte vara äldre än 4 år.

Priset till Årets Nyföretagare delas ut under Näringslivsdagen som arrangeras av Härryda Kommun varje år.