Årets Nyföretagare 2014

Daniel Granat, Petter Gunnarsson och Mats Wahlström

Motivering

Årets Nyföretagare har från ingenting på mindre än två år skapat ett kraftfullt företag och ett starkt varumärke. Man har baserat på entusiasm för produkten och entreprenörsvilja parat med goda kunskaper om såväl produktframtagning som marknadsföring nått en formidabel framgång.

Redan ett år efter produktionsstart har man nått sådana volymer att man planerar investeringar för ökad kapacitet. Produkterna har nått ett mycket gott renommé och har vunnit flera nationella priser.

Det som framför allt imponerar är dels kunskapen och känslan för produkten och dels det skickliga varumärkesbyggandet byggt på produktkvalitet,design, kommunikation och ”storytelling” genom sociala medier.

Företaget har idag fem anställda medarbetare.

Utöver pristagarna står ytterligare 12 aktieägare som grundare och entreprenörer i företaget.

Till Årets Nyföretagare har utsetts

Daniel Granat, Petter Gunnarsson och Mats Wahlström
med företaget POPPELS BryggeriAB. www.poppels.se

Styrelsen för NyföretagarCentrum Härryda önskar företaget fortsatt framgång.

NyföretagarCentrum Härryda

Monica Crusner                                       GunnarHäggström
OrdförandeVerksamhetsledare

Pressinformation mars 2014

NyföretagarCentrum Härryda verkar för utveckling av näringslivet genom råd och stimulans till de som planerar att starta eller just har startat eget företag. För att lyfta fram goda exempel utses varje år Årets Nyföretagare bland de som startat eget under de senaste fyra åren. För 2014 har NyföretagarCentrums styrelse nominerat tre nyföretagare som har utvecklat företag med stark tillväxt och god lönsamhet. De nominerade är:

Stefan Wedin, David Lundgren och Daniel Adin – Escenda EngineeringAB
Teknikkonsulter för avancerad produktutveckling, med focus påbilindustrin.
Omsätter ca 50 mkr och har 27 anställda.

Ruth Westberg – Concept i Göteborg AB
Utveckling och försäljning av specialmaskiner och produktionsutrustningför tillverkningsindustri.
Omsätter ca 20 mkr och har 14 anställda.

Daniel Granat, Petter Gunnarsson – Poppels Bryggeri AB.
Ölbryggeri med flera prisvinnande öl.
Omsätter ca 2,5 mkr och har 3 anställda.

Efter utvärdering av dessa tre kommer ÅretsNyföretagare att koras på Näringsliv 2014 – den konferens med middag som hållspå eftermiddagen den 13 mars 2014 på Landvetter Airport Hotel.

Mölnlycke 2014-02-20

NyföretagarCentrum Härryda

Gunnar Häggström, Verksamhetsledare