Årets Nyföretagare 2015

Lars Strahl

Motivering

Årets Nyföretagare har på ett innovativt sätt överfört en etablerad teknik till en helt ny tillämpning med stor samhällsnytta och affärspotential.

På bara två och ett halvt år har teknikens användning inom ett nytt segment fått ett erkännande, och en stor marknad finns nu att exploatera.

Det som framför allt imponerar hos Årets Nyföretagare är handlingskraften och förmågan att tillsammans med några kompanjoner se ett behov och finna en produkt lösning genom att utnyttja en befintlig teknik. Att man på kort tid och under lönsamhet dessutom lyckats introducera det på marknaden visar på goda förutsättningar fören lysande framtid.

Företaget har idag sju anställda och en ambition att växa.

Företaget är från start ett kompanjonskap med tre delägare, men där Årets Nyföretagare är VD. Med sitt brinnande intresse utgör han den främste entreprenören.

Till Årets Nyföretagare har utsetts

Lars Strahl med företaget Kanaltätning i Göteborg AB (https://www.kanaltatning.se))

Styrelsen för NyföretagarCentrum Härryda önskar Lars Strahl och företaget fortsatt framgång.

NyföretagarCentrum Härryda

Monica Crusner                                      Gunnar Häggström

Ordförande                                              Verksamhetsledare