Årets Nyföretagare 2013

Kristina Blom

Motivering

NyföretagarCentrum Härryda verkar för utveckling av näringslivet genom råd och stimulans till de som planerar att starta eller just har startat eget företag.För att lyfta fram goda exempel utses varje år Årets Nyföretagare bland de som startat eget under de senaste fyra åren. Bland alla dessa var i år fyraföretagare nominerade och uttagna som finalister, och de var

  • Håkan Stenholm & Christer Lundqvist med företaget D2B Byggprodukter AB, Landvetter
  • Carin Öberg (tillsammans med Bengt och Mattias) med företaget Öbergs Entreprenad i Mölnlycke AB
  • Kristina Blom med företaget MediBiome AB, Pixbo
  • Jan Jonasson med företaget Stensättning AB i Göteborg AB, Mölnlycke

Juryn, som består av NyföretagarCentrums styrelse, har efter noggrannare bedömning av de nominerade utsett Kristina Blom, MediBiome AB, till ÅretsNyföretagare 2013 i Härryda kommun. Styrelsens motivering se nedan.

Utnämning av och prisöverlämning till Årets Nyföretagare sker på den middag som avslutar konferensdagen Näringsliv 2013 i Mölnlycke torsdagen 21 mars 2013.

Mölnlycke 2013-03-20NyföretagarCentrumHärryda
Gunnar Häggström, Verksamhetsledare

URL till Medibiome AB www.medibiome.com

MOTIVERING

Årets Nyföretagare har baserat på en hög kompetens inom det medicintekniska området och utomordentliga entreprenöriella egenskaper på kort tid lyckats skapa en företagsplattform med stora potentialer inom Life Science.Företagaren uppvisar nytänkande och djärvhet utöver det vanliga.

Företaget erbjuder alternativa metoder för analyser, forskning och prövning av medicinska behandlingar utan att djurförsök behöver användas.

Redan efter ett par års tid har företaget nått ett gott renommé och fått såväl många kunduppdrag som flera forskningsbidrag. Företagets vision ä ratt bli globalt erkänt, och kunna bidra till bättre livskvalitet för många människor.

Företaget har idag tre högkvalificerade medarbetare.

Till Årets Nyföretagare har utsetts

Kristina Blom med företaget MediBiome AB.

Styrelsen för NyföretagarCentrum Härryda önskar företaget fortsatt framgång.

På uppdrag av styrelsen

Gunnar Häggström
Verksamhetsledare