Årets Nyföretagare 2018

Mölnlycke 22 mars 2018

MOTIVERING ÅRETS NYFÖRETAGARE 2018

Årets Nyföretagare har startat eget företag efter många års arbete i samma bransch. Drivkraften för att driva eget har varit att erbjuda en mer personlig och mer tillgänglig service. Detta tillsammans med hög kvalitet, avancerad utrustning och stor yrkeskompetens har snabbt skapat en stor och trogen kundkrets i regionen.

Branschen har under senare år sett en omfattande omstrukturering, där några större kedjor köpt upp många aktörer på marknaden, vilket lett till att ett fåtal koncerner dominerar. Årets Nyföretagare har där gått emot trenden och inspirerar nu också andra i branschen att planera för egen verksamhet.

Årets Nyföretagare är tre kompanjoner, som brinner för sin verksamhet och sina kunder. De är också fullfjädrade kompanjoner, såtillvida att man har ett gemensamt ledarskap.

Redan efter två års verksamhet har de genom gott entreprenörskap uppnått en imponerande ställning på marknaden och omsatte 2017 cirka 6 miljoner kr med en vinst på cirka 10 %. Under 2018 räknar de med att öka omsättningen med uppemot 50 %.

Företaget har idag två anställda utöver ägarna själva. Inom något år avser man anställa ytterligare tre medarbetare. Tanken är att företaget skall bestå som en relativt liten aktör för att bibehålla det personliga och det nära.

Till Årets Nyföretagare 2018 har utsetts

Ingrid Berger Engström, Anna Edlund och Ninni Andersson med företaget Råda Bot Hund & Kattklinik AB

Styrelsen för NyföretagarCentrum Härryda önskar Ingrid Berger Engström, Anna Edlund och Ninni Andersson och deras företag fortsatt framgång.

NyföretagarCentrum Härryda

Monica Crusner                                       Gunnar Häggström

Ordförande                                                Verksamhetsledare