Årets Nyföretagare 2016

Florian Lackner

Motivering

Årets Nyföretagare har med tidigare erfarenheter i bagaget genom professionalitet och omsorg om kvalitet och kundrelationer byggt upp en framstående verksamhet i en etablerad bransch.

På bara två år har han skaffat sig ett renommé som gör att kunder från hela södra Sverige söker sig till honom, varför han egentligen inte behöver göra någon egen marknadskommunikation.

Det som framför allt imponerar hos Årets Nyföretagare är att han sett affärsmöjligheterna i en verksamhet med goda marginaler och vågat satsa stort,och att han på ett nytänkande sätt envetet står självständig när branschen blirallt mer koncentrerad till en stor aktör

Företaget omsätter idag ca 10 miljoner kronor och har 6 anställda ochuppvisar en god lönsamhet. Tillväxten fortsätter och i år beräknas omsättningenbli fördubblad och antalet anställda bli 10 personer. Visionen är attytterligare befästa sin position och bredda sina tjänster.

Årets Nyföretagare drivs av en passion för sitt yrke och av en viljaatt driva och utveckla ett eget företag – han är en framstående nyföretagareoch entreprenör.

Till Årets Nyföretagare har utsetts

Florian Lackner medföretaget Hästklinik Florian L AB

Styrelsen för NyföretagarCentrum Härryda önskar Florian Lackner och hansföretag fortsatt framgång.

NyföretagarCentrum Härryda