Vår styrelse

Johan Zachrisson

Ordförande

Johan Zachrisson är Affärsutvecklingschef på Fabege.

Fredrik Mattisson

Revisor

Fredrik Mattisson är Revisor vid FMN Revison.

Wendela Falkenström

Adjungerad

Wendela Falkenström är Marknads- och Hållbarhetschef på Fastighets AB Förvaltaren.

Lars Rådén

Suppleant

Lars Rådén är Kommunstyrelsens 2:e Vice Ordförande i Solna stad.

Lena Holmestig

Suppleant

Lena Holmestig är Director Public Affairs på ICA Gruppen.

Martin Nordfeldt

Styrelseledamot

Martin Nordfeldt är Kontorschef på Handelsbanken Sundbyberg.

Andreas Lindelöf

Styrelseledamot

Andreas Lindelöf är Chef Stockholm inom NCC Property Development på NCC.

Fredrik Larsson

Styrelseledamot

Fredrik Larsson är Affärsutvecklare/Ackvisitionsansvarig Region Stockholm Nord på JM.

Marcus Bergman

Styrelseledamot

Marcus Bergman är Uthyrningschef på Fastighets AB Förvaltaren.

Kristian Ericsson

Styrelseledamot

Kristian Ericsson är Affärschef Stora Projekt på NORDR.

Mikael Röjdemark

Styrelseledamot

Mikael Röjdemark är VD på Wåhlin Fastigheter.

Jenny Själander

Styrelseledamot

Jenny Själander är Bankchef Stockholm Nord på Swedbank.

Stefan Bergström

Styrelseledamot

Stefan Bergström är Stadsmiljö-, exploaterings- och näringslivskommunalråd i Sundbybergs stad.

Peter Lindwall

Styrelseledamot

Peter Lindwall är Affärsenhetschef på Peab.

Sara Kukka-Salam

Styrelseledamot

Sara Kukka-Salam är Kommunstyrelsens Ordförande i Solna stad.

Sophie Hylén

Styrelseledamot

Sophie Hylén är Näringslivskoordinator i Sundbybergs stad.

Evrim Erdal

Styrelseledamot

Evrim Erdal är Näringslivschef i Solna stad.

Ulrika Nordqvist

Styrelseledamot

Ulrika Nordqvist är Utvecklingschef i Sundbybergs stad.