Är du intresserad av att delta i vårt mentorprogram?

Livet som ny företagare är inte lätt, det är många utmaningar och problem man ställs inför. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren företagare, underlättas starten enormt.

NyföretagarCentrums mentorer arbetar ideellt och erbjuder adepterna sina erfarenheter och kunskaper likväl som sina nätverk. Under 12 månader har man möjlighet att få någon att bolla med och utmana idéer, hjälpen att hitta de lämpligaste lösningarna och komma till beslut, utveckling av kommunikation och nätverkande men framför allt…. någon som stöttar, motiverar och hjälper till att hålla fokus framåt. Deltagande i mentorprogrammet är kostnadsfritt.

Skriv en kort titel om ert lokala mentorprogram

Fyll på med material om det lokala NyföretagarCentrumets mentorsprogram.

Mentorhandledare hos NyföretagarCentrum [ortsnamn]