Sara Strand

Sara Strand är VD/Verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Solna Sundbyberg. Sara är företagsekonom med fokus på marknad och strategisk kommunikation med lång erfarenhet av affärsutveckling och varumärkesbyggande.