Evenemang

Apr 29

Välkommen på årsstämma med Nyföretagarcentrum Södra Värmland!

Plats: Karlstad Innovation Park, sommargatan 101A, lokal Arenan, plan 3Tid: Måndag den 29 april, kl. 15.00 Meddela deltagande och ev. matpreferenser till sodravarmland@nyforetagarcentrum.se senast den 20 april. DAGORDNING 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av årsstämmofunktionärer a. mötesordförande b. mötessekreterare c. protokolljusterare tillika rösträknare 3. Fastställande av röstlängd 4. Årsstämmans stadgeenliga utlysande 5. Fastställande av föredragningslista 6. Styrelsens […]

Läs mer om Välkommen på årsstämma med Nyföretagarcentrum Södra Värmland!