Roslagens Sparbanks Stiftelse, Sponsor 2023

”Roslagens Sparbanks Stiftelser är stolta över att få vara med och bidra till utveckling av Roslagens näringsliv. Att stötta Nyföretagarcentrum känns både bra och viktigt för oss och det är även helt i linje med Sparbankens vision om att bidra till ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.

Nyföretagarcentrums verksamhet bidrar verkligen till att stimulera företagandet i vår kommun och skapar framförallt förutsättningar för entreprenörer till att våga ta klivet till att bli egen företagare och därmed förverkliga sin affärsidé! ”

Karolina Losell
Verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser