Om oss på NyföretagarCentrum Norrtälje.

Om oss

NyföretagarCentrum är landets främsta organisation för nyföretagande och finns i drygt 220 kommuner. Verksamheten bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Vi står för 10% av alla nya företag som startas i Sverige.
Idag är den svenska NyföretagarCentrum-modellen en förebild för en rad länder i Europa.

Historik/Bakgrund

Initiativet och starten av Jobs and Society kom till Sverige via dåvarande Volvochefen, P G Gyllenhammar, med tankar och idéer från Aspen Institute i USA. 1985 startade NyföretagarCentrum i Sverige i Källinge, Blekinge, efter en engelsk förebild (Enterprise Agencies) för att motverka effekterna av industrinedläggning. Allt för att stimulera ekonomisk utveckling.

Vart tionde företag i Sverige startas genom NyföretagarCentrum och mer än 250 000 företag har startats genom åren.

NyföretagarCentrum, Norrtälje.

NyföretagarCentrum Roslagen

Verksamheten i Roslagen startade 2008. Nyföretagarcentrum är en ideell organisation som sponsras av Norrtälje kommun samt ett antal företag och banker i Roslagen.

Vår primära uppgift är att hjälpa och stötta dig att komma igång med din företagsverksamhet. Vi erbjuder rådgivning, mentorskap, utbildning i form av kurser och temakvällar.

Idag har vi två stycken rådgivare. Vi har även ett nära samarbete med företagsorganisationer i kommunen och Företagslabbet.

På Företagslabbet får du hjälp att testa, utmana och utveckla din affärsidé!

Våra samarbetspartners.

Är ditt företag eller organisation intresserad av att stöjda oss?