Affärsplanering, affärsplan.

Lägg grunden för ett hållbart företag – skapa din affärsplan!

Affärsplanen kommer vara ditt viktigaste verktyg när du startar. Den blir kartan på din resa till bolagsstarten.

Varför behövs affärsplanen?

Arbetet med affärsplanen är A och O för dig som vill starta företag. Med en genomarbetad affärsplan har du ett bra beslutsunderlag för att starta eller inte starta företag.
Även dina ”samarbetspartners” som t.ex. bank, försäkring, revisor m.m. förväntar sig ofta en utförlig affärsplan.

  • Finansiären (banken) vill kunna bedöma risken med din nya verksamhet
  • Du ska själv kunna se ditt företags styrkor och svagheter (att åtgärdas)
  • Andra intressenter, medarbetare, samarbetspartner m.fl. ska kunna se vilket intressant och lönsamt projekt du har
  • Diskussioner och förhandlingar med potentiella kunder och leverantörer underlättas
  • Framförallt för så underlättas allt praktiskt arbete när verksamheten startar
Affärsplanering.

Startbudget

Startbudgeten kan vara till stor hjälp när du är i uppstarten. Med hjälp av startbudgeten får du en överblick över kostnader och utgifter som du har i början, samtidigt som det är en hjälp för att planera hur du kommer finansiera ditt företag eller projekt.

Den hjälper dig att identifiera och planera för potentiella risker och utmaningar, samt se om din affärsidé är realistisk och hållbar på lång sikt.

Lägg tid på att arbeta fram en startbudget för det kan öka chansen att lyckas med ditt företag eftersom du får en får en bra plan för hur du ska använda dina resurser på bästa sätt.

Affärsplan, startbudget.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten är en budget som mäter kassaflödet in och ut, månad för månad (kanske den viktigaste budgeten under det första budgetåret).

Om någon/några månader visar underskott (röda siffror på sista raden i budgeten) måste du fundera på hur du löser detta.
Kanske är lösningen lägre löner för ägare/privata uttag eller att sänka andra kostnader. Kanske måste du fundera på hur intäkterna kan ökas alternativt om lösningen är en check/kontokredit från banken.

Om du hittar en lösning ändra i budgeten vid behov.

Affärsplanering, likviditetsbudget.

Resultatbudget

En resultatbudget är en ekonomisk plan som visar en prognos för ett företags intäkter, kostnader och resultat under en viss period, vanligtvis ett år. Den hjälper företag att planera sin verksamhet och bedöma hur lönsam den kommer att vara. En resultatbudget innehåller:

Intäkter: Förväntade inkomster från försäljning av varor eller tjänster.

Kostnader: Alla utgifter som förväntas uppstå, såsom löner, materialkostnader, hyra och andra driftkostnader.

Resultat: Skillnaden mellan intäkter och kostnader, vilket visar om företaget förväntas gå med vinst eller förlust.

Genom att upprätta en resultatbudget kan företag identifiera eventuella ekonomiska problem i förväg, sätta upp ekonomiska mål och strategier, samt följa upp och jämföra budgeterade siffror med verkliga utfall för att göra nödvändiga justeringar.

Vanliga frågor om affärsplan

Ja, det är helt gratis att skapa ett konto på affärsplanen.com.

Arbetsförmedlingen har bestämt att använda våran affärsplan för sin verksamhet. Vill du använda en annan affärsplan behöver du kontakta din arbetsförmedling och fråga dem.

Våra rådgivare kan agera som ett bollplank och hjälpa dig förbättra din affärsplan. Men du måste skriva den själv. Du behöver kunna din affärsplan för att ha bästa möjlighet för att lyckas med ditt företag.

Börja med att kontrollera så att mejladressen och lösenordet du använder är samma som du använde när du skapade kontot. Om det inte fungerar är det bäst att du använder knappen “Har du glömt ditt lösenord?” under inloggningsrutan för att återställa ditt lösenord.

Det tar oftast 1 minut för affärsplanen att sammanställa och ladda in din affärsplan till en PDF kopia. Vänta lite efter du har klickat på knappen så kommer din affärsplan att ladda in.