Föreläsning på Rodengymnasiet

Nyligen besökte Nyföretagarcentrum (Peter Jansson) Rodengymnasiet och föreläste om Företagande och Entrepenörskap för Ekonomiprogrammet! I aulan samlades ekonomistudenter från årskurs 1.

Citat från Ekonomiprogrammets Instagram:

”Vi får lära oss vilken fantastisk småföretagarstad Norrtälje är, diskuterar entrepenörskap och varför man ska starta eget företag! Tack Peter för inspiration!”

Vi tycker det är oerhört viktigt att både utbilda och sprida budskapet kring småföretagande i Roslagen, därför vill vi tacka för engagemanget!