Vår styrelse

Göran Gustafsson

Ordförande. Fd ordförande i Grafiska Företagen och har varit VD i över 40 år.

Helena Lindahl

Vice ordförande
Marknadsområdeschef Privat, Dina Försäkringar Göta

Henrik Larsson

Företagschef Sparbanken Lidköping

Sara Gyltman

Ica Kvantum Hjertbergs

Agneta Svensson

Nordea

Cecilia Ryegård

CEO/Owner Agrovektor AB, By Blockchain AB, Foodchain by Blockchain AB, Extended Energi, Compens8 by Blockchain AB, Extended Canter AB

Urban Fors

Mikael Kaufmann

Kommunens representant

Anna Sundbom

Adjungerad
Chef näringsliv Lidköpings kommun

Kerstin Wångstedt

Adjungerad
Rådgivare & Verksamhetsledare NyföretagarCentrum Lidköping