Om oss

Vår verksamhet

Nyföretagarcentrum Kramfors bildades 2021. Idén om att köra igång i Kramfors kläcktes i Näringslivsrådet och är en viktig del i målet att skapa Västernorrlands bästa företagsklimat till 2025. 2022 anslöt även Sollefteå och Nyföretagarcentrum Kramfors Sollefteå bildades. Att ha ett gemensamt Nyföretagarcentrum blev naturligt då kommunerna är vana att samarbeta över kommungränserna. Dessutom har flera av våra partners kontor, kunder och anställda på båda orterna.

Vår ambition är att det ska vara lätt och smidigt att starta och driva ett livskraftigt företag!

Lena Nordlander

Ordförande

10

43

Är ditt företag eller organisation intresserad av att stöda NyföretagarCentrum Kramfors Sollefteås arbete?