Sökresultat

24 resultat

Evenemang
2024.05.16

Hållbart företagande – vad kan jag göra? – återkommer om datum – digital kurs

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbartsamhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s måloch delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensionerav hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.Sara Andersson, miljösamordnare Järfälla kommun föreläser om vad vi, somsmåföretagare, kan göra för skapa hållbart företagande. Tid […]

Läs mer om Hållbart företagande – vad kan jag göra? – återkommer om datum – digital kurs
Evenemang
2024.05.16

5 tips att öka försäljningen – återkommer om datum – digital kurs

Hur kommer jag i kontakt med mina kunder? Hur hjälper jag en kund attatt besluta sig för att köpa? Vad är viktigt när en kund väljer leverantör? Tid 17.00-19.00.Plats – Digital kursBoka din medverkan här!

Läs mer om 5 tips att öka försäljningen – återkommer om datum – digital kurs
Evenemang
2024.05.16

Finansiering – återkommer om datum

Hur finansierar jag min affärsidé? Det finns mång olika sätt att finansiera när manstartar ett företag eller om man har en affärsidé. Vi går genom allt från factoring, till olikaformer av banklån. Tid 17.00-18.30.Plats – Digital kursBoka din medverkan här!

Läs mer om Finansiering – återkommer om datum
Evenemang
2024.05.16

Gör en budget för ditt företag – 2024-06-17– digital kurs

Försäljningsbudget, likviditetsbudget och resultatbudget? V gör en budget förditt företag/affärsidé. Tid 17.00-19.00.Plats – Digital kursBoka din medverkan här!

Läs mer om Gör en budget för ditt företag – 2024-06-17– digital kurs
Evenemang
2024.05.16

Gör en affärsplan för ditt företag – 2024-06-11 – digital kurs

SWOT-analys, affärsidé och hemtagningskostnader. Vi hjälper dig att skapaen budget för din affärsidé/företag Tid 17.00-19.00.Plats – Digital kursBoka din medverkan här!

Läs mer om Gör en affärsplan för ditt företag – 2024-06-11 – digital kurs
Evenemang
2024.05.16

Gör en budget för ditt företag – 2024-05-22 – digital kurs

Försäljningsbudget, likviditetsbudget och resultatbudget? V gör en budget förditt företag/affärsidé. Tid 17.00-19.00.Plats – Digital kursBoka din medverkan här!

Läs mer om Gör en budget för ditt företag – 2024-05-22 – digital kurs
Sida
2024.02.27

Kontakt

Kontakta oss Är du intresserad av att boka rådgivning gör du det lättast direkt online. Har du andra frågor kan du kontakta oss via formuläret eller på telefon.

Läs mer om Kontakt
Sida
2024.02.27

Om oss

57% Av de företag vi hjälper så är runt 57% kvar om 3 år 203 Förra året hjälpte vi 203 st nyföretagare med personlig rådgivning 17 053 Förra året hjälpte vi 203 st nyföretagare med personlig rådgivning Är ditt företag eller organisation intresserad av att stöda NyföretagarCentrum Järfälla Upplands-Bros arbete?

Läs mer om Om oss
Evenemang
2024.02.23

5 tips att när du ska starta eget – 2024-05-16 – digital kurs

Vi går igenom de viktigaste frågorna när man ska starta eget företag.Vilken företagsform är lämpligast? Vad är en affärsplan? Hur gör jagen budget? Tid 17.00-19.00.Plats – Digital kursBoka din medverkan här!

Läs mer om 5 tips att när du ska starta eget – 2024-05-16 – digital kurs
Sida
2024.02.22

Mentor

Skriv en kort titel om ert lokala mentorprogram Fyll på med material om det lokala NyföretagarCentrumets mentorsprogram. Mentorhandledare hos NyföretagarCentrum [ortsnamn]

Läs mer om Mentor