Datum & tid:
2024-06-17 17:00:00

Gör en budget för ditt företag – 2024-06-17– digital kurs

Försäljningsbudget, likviditetsbudget och resultatbudget? V gör en budget för
ditt företag/affärsidé.


Tid 17.00-19.00.
Plats – Digital kurs
Boka din medverkan här!

Jun 17