Datum & tid:
2024-09-01 17:00:00

Hållbart företagande – vad kan jag göra? – återkommer om datum – digital kurs

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart
samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål
och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner
av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Sara Andersson, miljösamordnare Järfälla kommun föreläser om vad vi, som
småföretagare, kan göra för skapa hållbart företagande.


Tid 17.00-18.30.
Plats – Digital kurs
Boka din medverkan här!

Sep 01