Är du intresserad av att delta i vårt mentorsprogram?

Det mycket efterfrågade och uppskattade mentorprogrammet hos oss på NyföretagarCentrum Göteborgsregionen innebär att du som nyföretagare kostnadsfritt under ett års tid får tillgång till en mentor. Mentorn bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis, vilket underlättar företagsstarten och främjar lönsamhet och framgång i företaget!

Mentorprogrammet är ett komplement till vår ordinarie rådgivning. För att delta i programmet måste du ha en bärkraftig affärsidé med potential att bli ett livskraftigt och lönsamt företag. Själva mentorprogrammet är nationellt och drivs i samarbete med Tillväxtverket.

Mentorerna är noga utvalda från näringslivet i Göteborg och har oftast lång erfarenhet av företagande och affärsutveckling. Under mentoråret kommer vi att arrangera flera nätverksträffar där vi minglar, knyter nya kontakter, har inspirationsföreläsningar och deltar i andra aktiviteter.

Antalet platser i mentorprogrammet är begränsat.

Vårt senaste mentorprogram startade i oktober 2023 och sträcker sig över ett år.

För intresseanmälan till vårt nästa mentorprogram, med preliminär start i oktober 2024, kontakta mentorhandledarna:
kristina.ford@nyforetagarcentrum.se eller asa.bengtsson@nyforetagarcentrum.se. 

För mer information läs gärna på http://www.mentoregetforetag.se

Har du redan haft ditt företag igång under ett eller flera år ska du vända dig till ALMI i första hand.

Skriv en kort titel om ert lokala mentorprogram

Fyll på med material om det lokala NyföretagarCentrumets mentorsprogram.

Mentorhandledare hos NyföretagarCentrum Göteborgsregionen