GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN

Arbetet med affärsplanen är A och O för dig som vill starta företag.
Med en genomarbetad affärsplan har du ett bra beslutsunderlag för att starta eller inte starta företag.
Även dina nära ”samarbetspartners” som t.ex. bank, försäkring, revisor m.m. förväntar sig ofta en utförlig affärsplan.

Affärsplanen behövs:

  • för att finansiären (banken) ska kunna bedöma risken med din nya verksamhet
  • för att du själv ska se ditt företags styrkor och svagheter (att åtgärdas)
  • för att visa andra intressenter, medarbetare, samarbetspartner m.fl. vilket intressant och lönsamt projekt du har
  • för att underlätta diskussioner och förhandlingar med tilltänkta kunder och leverantörer
  • framförallt för att underlätta det praktiska arbetet när verksamheten startar

Affärsplanen hittar du via länken https://www.nyforetagarcentrum.com/starta-eget-information/affarsplan/