Din väg att lyckas – ”för att främja ungdomars framgång”

Att drömma om framtiden, att känna att jag vågar och kan. Det är några av de saker som framgångskonceptet och programmet ”Din väg att lyckas” hjälper ungdomar med. Programmet drivs av NyföretagarCentrum med stöd LF Sörmland, Region Sörmland och länets kommuner.

I Sörmland är ungdomsarbetslösheten hög, det finns stora utmaningar att nå ungdomar och hjälpa dem vidare till arbete. Det är svårt för dem att komma in på arbetsmarknaden, att studera eller att ens tänka på att man kan starta eget. Ibland behöver man en extra knuff i rätt riktning, få hjälp att hitta de rätta verktygen och ge mod att våga. Det hjälper programmet Din väg att lyckas till med. Det leds av NyföretagarCentrums eldsjäl Diyar Alis, socionom och rådgivare från NyföretagarCentrum i Eskilstuna.

Under sex veckor ges ungdomar möjlighet att få prata med livscoacher, träffa och knyta kontakter med arbetsgivare, lyssna på inspirerande föreläsningar, träna på anställningsintervjuer och få lära sig om entreprenörskap. 

Programmet har pågått sedan 2022 och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Av de ungdomar som deltog i jobbredo/entreprenörsprogrammet under 2023 har

  • 75 % fått arbete,
  • 67 % engagerat sig i entreprenörskap,
  • 92 % har arbetat som volontärer eller funktionärsarbete.

Mer information om programmet kan du läsa i slutrapporten Din väg att lyckas 2022–2023.