Att rädda världen från dåliga möten

Hur många av oss har inte suttit i tråkiga jobbmöten med dåliga mötesledare och oengagerade deltagare? Möten där man knappt vet vad som beslutats och vem som egentligen ska göra vad och när det ska vara klart. De flesta kan säkert känna igen sig i den situationen. Fredrik Bauer vill genom sitt företag, Mötesutveckling Sverige, råda bot på just det och skapa effektiva möten med engagerade och aktiva deltagare. 

Mötesutveckling Sverige vänder sig till verksamma i alla branscher med fokus på chefer som ingår i ledningsgrupp och eventansvariga. Företaget erbjuder inspirationsföreläsningar och företagsanpassade utbildningar för möten. Men Fredrik är även moderator för webbinarier, konferenser och event. Han hjälper också företag och organisationer med planering och coachning inför digitala event i rollen som producent.

Startade eget under föräldraledigheten
– Innan jag startade eget var jag anställd på en bransch- och intresseorganisation. Jag var moderator på konferenser och jag var projektledare för utbildningar och facilitator när vi höll i workshops för medlemsföretag. Jag arbetade väldigt mycket med möten på olika sätt.

– Jag kände att jag ville fokusera på det som jag tyckte var det roligaste i mitt jobb och få fria ramar att bestämma själv. Så i slutet av min senaste föräldraledighet kontaktade jag NyföretagarCentrum och gjorde verklighet av den idé som jag haft.

Vad behövde du främst hjälp och stöttning med?
– Det var mycket formalia kring uppstarten. Hur ska jag göra och vad måste jag göra? Jag hade en hyfsad idé om vad jag ville, men jag fick viktiga kunskaper, hjälp att utveckla affärsplanen och goda råd kring allt från bolagsform till arbetssätt och nätverk. 

– Jag hade tusen idéer, men alla dessa kanske inte ska göras samtidigt. De fick mig att tänka till och komma fram till själva kärnan i det jag skulle göra. Mitt första uppdrag var till min tidigare arbetsgivare. Även det tog jag upp under rådgivningen. Hur avslutar man en anställning på ett bra sätt så man kan fortsätta att vara kompisar.

När grunden var stabil kom pandemin
– Pandemin kom väldigt tidigt i mitt företagande. Jag hade varit igång i ett år och kände att allt hade börjat sätta sig. Jag hade flera uppdrag bokade som sedan plötsligt ställdes in. Det blev en stor omsvängning, samtidigt kunde jag också tycka att det var spännande.

– Inom branschen har det nu skett en chockdigitalisering som är superhäftig! Det är häftigt att fått vara med om den och att också fått vara med och utveckla det som skett.

Att aktivt välja att se möjligheterna
Fredrik bestämde sig för att se möjligheterna i det som inträffade. Alla har behov av möten och grunderna för ett effektivt möte är desamma oavsett om de är fysiska, digitala eller i hybridform.

– Under våren 2020 lyckades jag samla flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn och vi satsade på professionella webbinarier med mig som programledare. Jag skapade en webbkurs och svängde snabbt om mina tisdagstips på Linkedin till tips för digitala möten. 

– Social selling och content marketing har nu blivit viktiga verktyg för mig. Jag har även initierat omfattande studier kring svenskars mötesvanor som både har gett mig publicitet och fakta att använda i utbildningssyfte. 

Hur tacklade du de nya förutsättningarna?
– Ett effektivt möte är ju i grunden detsamma oavsett format så jag har använda samma nycklar. Sen har det adderats ett teknikraster och jag har fått testa mig fram. Fokus är hur vi får människor att prata på ett bra sätt oavsett teknik. Möten innebär interaktion, människor ska ha ett utbyte av varandra.

– Tack vare mina tips på LinkedIn så har jag filmat mycket så det blev ganska naturligt i hur man beter sig i en studio. I rollen som moderator arbetar jag främst med några nationella organisationer, alla dessa möten har ju nu varit digitala så studion är antingen hemma hos mig eller i Stockholm.

Framtiden
Det långsiktiga målet för Fredrik är att Mötesutveckling Sverige ska vara är den självklara parten att vända sig till för kunskap, rådgivning och mötesledning. Antalet förfrågningar ökar stadigt och det finns stora utvecklingsmöjligheter.

– I slutet av sommaren medverkade jag i olika poddar och uppmärksammades i media. Det ser jag som ett tecken på att det jag gör är uppskattat. En utmaning kommer bli att hitta rätt. Vad blir det nya normala? Det är ingen som idag kan säga hur våra möten kommer att se ut så det blir ett experimenterande.

– En annan utmaning är hur jag skulle kunna skala upp mitt bolag. Jag är mitt eget varumärke även om det finns personer som jag kan ta hjälp av med andra uppgifter. Just nu har jag ingen strategi utan behöver fundera lite. Men det behöver ju inte heller vara ett självändamål att mitt företag ska växa. Jag drivs främst av nyfikenhet och älskar verkligen möten mellan människor. Det är just därför vill jag rädda världen från trista och ineffektiva möten.